เกี่ยวกับ SME D Bank

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นธนาคารหลักของรัฐ เพื่อการพัฒนา SMEs ไทย ให้เติบโตและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

  1. สนับสนุนการเข้าถึงแหส่งเงินทุนและจัดสรรทรัพยากร เพิ่มความสะดวก ความคล่องตัว ให้กับ SMEs ไทย ด้วยบริการทางการเงินครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. สนับสนุนและพัฒนา เพิ่มศักยภาพ SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. จัดให้มีการพัฒนา กระบวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กร และบุคลากรอย่างมีธรรมาภิบาล ให้ทันและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

16,003

ผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มยอดขายด้วย Line OA รวยง่าย ขายคล่อง ยอดปัง”

Line OA ช่องทางการขาย เพิ่มรายได้...

SME D Bank เข้าร่วม “งาน Smart SME Expo 2020”

SMEs พบกับ SME D ฺBank ในงาน Smart SME Expo 2020...

กิจกรรม “PSU x SME D Bank Innovation Bazaar” Vol.2

เพิ่มมูลค่าธุรกิจ SMEs ด้วยงานวิจัย จากหิ้งสู่ห้าง...

กิจกรรมสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพ SME D Standard กลุ่มผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Shop)” จ.อุบลราชธานี

SMEs มีมาตรฐาน เข้าถึงแหล่งทุน...

กิจกรรมสัมมนา SME D Scale-up Financial “เตรียมพร้อมเข้าถึงแหล่งทุน”

ระบบบัญชี ช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น...

ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
SME ฝากร้าน
ดู SME ฝากร้าน อื่นๆ

บทความยอดฮิต

ดู บทความ อื่นๆ

บทความยอดฮิต

ดู บทความ อื่นๆ

ผู้ประกอบการตัวอย่าง
(Case Study)

ขาหมู 3ก สูตรขาหมูเนื้อนุ่มถูกใจนักชิม คว้ารางวัลชนะเลิศขาหมูยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน

May 7th, 2020|Case Study| 301

"ขาหมู 3ก" ตัวอย่าง SMEs ที่ก้าวสู่ความสำเร๋็จด้วยการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและไม่หยุดอยู่กับที่

ขาหมู 3ก สูตรขาหมูเนื้อนุ่มถูกใจนักชิม คว้ารางวัลชนะเลิศขาหมูยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน

May 7th, 2020|Case Study| 301

"ขาหมู 3ก" ตัวอย่าง SMEs ที่ก้าวสู่ความสำเร๋็จด้วยการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและไม่หยุดอยู่กับที่

ดู case study อื่นๆ

ผู้ประกอบการตัวอย่าง
(Case Study)

ขาหมู 3ก สูตรขาหมูเนื้อนุ่มถูกใจนักชิม คว้ารางวัลชนะเลิศขาหมูยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน

May 7th, 2020|Case Study| 301

"ขาหมู 3ก" ตัวอย่าง SMEs ที่ก้าวสู่ความสำเร๋็จด้วยการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและไม่หยุดอยู่กับที่

ดู Case study อื่นๆ

พันธมิตร SME

ดู พันธมิตร SME อื่นๆ