เกี่ยวกับ SME D Bank

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นธนาคารหลักของรัฐ เพื่อการพัฒนา SMEs ไทย ให้เติบโตและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

  1. สนับสนุนการเข้าถึงแหส่งเงินทุนและจัดสรรทรัพยากร เพิ่มความสะดวก ความคล่องตัว ให้กับ SMEs ไทย ด้วยบริการทางการเงินครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. สนับสนุนและพัฒนา เพิ่มศักยภาพ SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. จัดให้มีการพัฒนา กระบวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กร และบุคลากรอย่างมีธรรมาภิบาล ให้ทันและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4617

ผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ไขเคล็ด (ไม่) ลับ กับ JD Central เพิ่มยอดขายแบบมืออาชีพ”

SMEs เพิ่มยอดขายจากช่องทางออนไลน์...

กิจกรรมเข้าถึงแหล่งทุน “เติมทุน เติมความรู้ SMEs สู้ กู้วิกฤตโควิด-19” จ.นครสวรรค์

SMEs เพิ่มทุน เพิ่มรู้ จ.นครสววรค์...

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563

ทรัพย์ดี มีคุณภาพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 (เชียงใหม่)...

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563

ทรัพย์ดี มีคุณภาพ ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563 (พัทลุง)...

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2563

ทรัพย์ดี มีคุณภาพ ครั้งที่ 9/2563...

ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
SME D Podcast
SME ฝากร้าน
ดู SME ฝากร้าน อื่นๆ

บทความยอดฮิต

ดู บทความ อื่นๆ

บทความยอดฮิต

ดู บทความ อื่นๆ

ผู้ประกอบการตัวอย่าง
(Case Study)

ขาหมู 3ก สูตรขาหมูเนื้อนุ่มถูกใจนักชิม คว้ารางวัลชนะเลิศขาหมูยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน

May 7th, 2020|Case Study| 254

"ขาหมู 3ก" ตัวอย่าง SMEs ที่ก้าวสู่ความสำเร๋็จด้วยการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและไม่หยุดอยู่กับที่

ขาหมู 3ก สูตรขาหมูเนื้อนุ่มถูกใจนักชิม คว้ารางวัลชนะเลิศขาหมูยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน

May 7th, 2020|Case Study| 254

"ขาหมู 3ก" ตัวอย่าง SMEs ที่ก้าวสู่ความสำเร๋็จด้วยการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและไม่หยุดอยู่กับที่

ดู case study อื่นๆ

ผู้ประกอบการตัวอย่าง
(Case Study)

ขาหมู 3ก สูตรขาหมูเนื้อนุ่มถูกใจนักชิม คว้ารางวัลชนะเลิศขาหมูยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน

May 7th, 2020|Case Study| 254

"ขาหมู 3ก" ตัวอย่าง SMEs ที่ก้าวสู่ความสำเร๋็จด้วยการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและไม่หยุดอยู่กับที่

ดู Case study อื่นๆ

พันธมิตร SME

ดู พันธมิตร SME อื่นๆ