“นวัตกรรม” สำคัญไฉน? วันนี้คุณพร้อมยกระดับปรับเปลี่ยนแล้วหรือยัง? ถ้ารู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะจะเกิดผลคุ้มค่าต่อธุรกิจในระยะยาว “ไม่จำเป็นต้องลงทุนมหาศาล”

ข้อมูลจาก Global Innovation 1000 Study (ฉบับ 14) สำรวจโดย บริษัท Strategy&ของ PwC ระบุว่า มูลค่าการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ทั่วโลกในปี 61 เพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อน อยู่ที่ 7.82 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 25.97 ล้านล้านบาท) นำโดยยักษ์ใหญ่ “จีน” และ “ยุโรป” มีการใช้จ่ายด้าน R&D มากที่สุดในโลก

• กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จาก R&D สูงขึ้น – โทรคมนาคม ผู้บริโภค สุขภาพการผลิต ยานยนต์ การบินและยุทโธปกรณ์

• ขณะที่บางกลุ่มลดลง – เคมีภัณฑ์และพลังงาน คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ซอฟท์แวร์และอินเทอร์เน็ต

Cr. ผลงานวิจัย Global Innovation 1000 Study ฉบับที่ 14 โดย Strategy& ของ PwC