สินเชื่อเติมทุนหนุนคุณภาพธุรกิจ

โปรแรงส่งท้ายปี !!! SME Bank ออก “สินเชื่อเติมทุนหนุนคุณภาพธุรกิจ” วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาทต่อราย สำหรับลูกค้าเดิมทุกกลุ่มธุรกิจ ใช้เสริมสภาพคล่อง เติมทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย หรือปรับปรุงกิจการ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ !!!

– กรณีลูกหนี้ชั้นดี ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ (DR) และไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ (TRD) อัตราดอกเบี้ยร้อลยะ MLR – 0.5 ต่อปี

– กรณีลูกหนี้ที่เคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ (DR) และ/หรือเคยปรับโครงสร้างหนี้ (TRD) à อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี

 

SME Bank ขอเติมทุน หนุนสภาพคล่อง ให้ผู้ประกอบการรับทรัพย์ส่งท้ายปี!!!

ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกกลุ่มธูรกิจ บริการฉับไว ยื่นกู้สะดวกผ่านแพลตฟอร์ม SME D Bank รู้ผลอนุมัติใน 7 วัน