สินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือฯ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)

SME 3 จังหวัดชายแดนปักษ์ใต้ มีเฮ!!! กับ “สินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ยวงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ปลอดชำระคืนเงินต้น 12 เดือนแรก ระยะเวลากู้สูงสุดนาน 7 ปี!!!

– วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป

– วงเงินกู้ 5-10 ล้านบาท สำหรับนิติบุคคล ในกลุ่ม 10 S-Curves

– วงเงินกู้ 10 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับนิติบุคคล ในกลุ่ม 10 S-Curves และธุรกิจเกี่ยวข้อง เฉพาะพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (สุไหงโกลก-เบตง- หนองจิก)

SME Bank ขอเติมทุน หนุนสภาพคล่อง ให้ผู้ประกอบการรับทรัพย์ส่งท้ายปี!!!

ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ บริการฉับไว ยื่นกู้สะดวกผ่านแพลตฟอร์ม SME D Bank รู้ผลอนุมัติใน 7 วัน