อยากได้สินเชื่อ SME ทำไงดี ถ้าอยากขอเงินกู้ให้ผ่านฉลุย ต้องรู้ขั้นตอนเพื่อเตรียมตัว

เมื่อคุณมีความต้องการอยากได้สินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจควรทำความเข้าใจ กับประเภทของเงินกู้ หรือที่ในวงการธนาคารเรียกว่า “ประเภทสินเชื่อ” ว่ามีอะไรบ้าง เพราะจะทำให้คุณเข้าใจว่าสินเชื่อประเภทใดเหมาะกับธุรกิจของคุณมีค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนเท่าไหร่แล้วจึงดำเนินการจัดเตรียมเอกสารรวมทั้งแผนงานที่น่าเชื่อถือไปให้ธนาคารเพื่อใช้ในการพิจารณาสินเชื่อของคุณต่อไป

หากคุณมีเอกสารพร้อมก็ไปติดต่อที่ธนาคารและนำเสนอโครงการเพื่ออธิบายให้ฝ่ายสินเชื่อของธนาคารเข้าใจและสนใจในธุรกิจของคุณธนาคารมักจะสอบถามข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาคำสินเชื่อของคุณ

คำถามส่วนใหญ่ที่มักถูกถามมีดังนี้

1.คุณต้องการนำเงินที่ได้ไปใช้ทำอะไรบ้าง

2. รายละเอียดของการลงทุนมีอะไรบ้าง

ใช้เงินประมาณเท่าไรและจะขอกู้ธนาคารเป็นสัดส่วนต่อทุนที่ลงไปเท่าไร

3. ข้อมูลของกิจการ

แหล่งที่มาของรายได้ประวัติการใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงิน

4. หลักประกันที่ใช้เป็นที่ตั้งของธุรกิจหรือไม่

และประกอบด้วยอะไรบ้างเช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักร

5. คุณมีความเข้าใจในธุรกิจ มีความชำนาญ

และศึกษาธุรกิจมานานรู้จริงในธุรกิจมากน้อยเพียงไรมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำธุรกิจและสามารถเข้าถึงตลาดเป้าหมายได้อย่างไร (ซึ่งในกรณีนี้ควรมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าจะเข้าถึงลูกค้าเหล่านั้นได้จริง)

ข้อมูล: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

https://www.smebank.co.th/development-entrepreneurs/access-to-capital-financing#