เริ่มต้นอย่างไร ? เมื่อต้องการขายบนโลกออนไลน์

1. คิด : คือ วิเคราะห์ตลาดพื้นฐาน จะขายอะไรดี ค้นหาว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร สินค้าอะไรที่มาตอบโจทย์หรือช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ และที่สำคัญคือ “ยังไม่มีใครคิดและทำ”

2. ลงมือทำ : เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ทั้งข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โรงงานที่รับผลิต เปรียบเทียบต้นทุนแต่ละที่ ต้นทุนทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ ที่สำคัญทำให้ถูกต้องด้วยการ “จดทะเบียนนิติบุคคล” ให้เรียบร้อย เพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ “โอกาส” ที่มากกว่า ต้องมีความรู้ในเรื่อง “การทำบัญชี” ที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน ตลอดจน “จดสิทธิบัตร” ป้องกันการลอกเลียนแบบแล้วสั่งผลิตได้เลย

3.ขาย : เน้น IMC (Integrated Marketing) คือวางกลยุทธ์ให้รอบด้านทั้งบนโลกออนไลน์และหน้าร้านปกติรู้จักใช้เครื่องมือหรือช่องทางดิจิทัล, โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์และบูรณาการเข้าด้วยกัน ที่สำคัญควรสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุดด้วย “โปรโมชั่น” และ “บริการหลังการขาย” เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ ซื้อซ้ำ แล้วบอกต่อ

ที่มา : จากหนังสือ Digital Marketing : Concept & Case Study โดย ณัฐพล ใยไพโรจน์