4 Step สู่ธุรกิจ Hotel 4.0

แนวคิด “บันได 4 ขั้น” สำหรับธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวในยุค 4.0 ประกอบด้วย “4C”

Connect คือ การทำตลาด “สร้างโอกาส” เชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพาร์ทเนอร์ทำยังไงเป็นที่รู้จัก เครื่องมือช่วยตอบโจทย์ เช่น แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ หน้าร้านออนไลน์ E-Market Place ระบบสมาร์ทแคตตาล็อก ดิจิทัลโบรชัวร์ การทำ Digital Signage

Convert คือ การเอาโอกาสมาทำให้เป็นเงิน ทำให้เกิดการ booking ผนวกการตลาดเข้ากับการขายผ่านทั้งช่องทางของเราเอง (Direct channel) เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊คแฟนเพจ แอปพลิเคชัน และช่องทางผ่านของพาร์ทเนอร์ (Third Party) เช่น ออนไลน์เอเจนซี่ ซึ่งต้อง balance ทั้งสองช่องทางเข้าด้วยกัน รวมถึงการทำ E-Market Place, Point of sale ต่างๆ

Continue คือ ทำยังไงให้ลูกค้า “ซื้อซ้ำ” แล้ว “บอกต่อ” นั่นคือ Key Message ที่สำคัญ เช่นการใช้ระบบรอยัลตี้โปรแกรม การทำ CRM ระบบบริหารการขาย คูปอง วอชเชอร์ต่างๆ

Control คือ ต้องเน้นทำยังไงให้ควบคุมค่าใช้จ่ายแต่คุณภาพบริการก็ต้องได้มาตรฐานห้ามตกลดต้นทุนให้เหมาะสมกับการรักษาระดับคุณภาพบริการให้ได้ “เพราะแค่รายรับอย่างเดียวดการเติบโตธุรกิจไม่ได้ มันต้องวัดกันด้วย “กำไร” หรือดูว่าใครมี “เงินเหลือ” มากกว่ากัน”

โดย คุณกิตติ พรศิวะกิจ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย

ที่มา : สัมมนา นวัตกรรมนำธุรกิจ ปรับความคิด พิชิตความสำเร็จ by SME D BANK