ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวการเคลื่อนไหวที่เป็น event กิจกรรมทั่วไป

SME D Bank ทำหน้าที่เจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

Posted on 01/8/20
View: 1379

วันนี้ (8 ม.ค. 2563) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2563 โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ   และผู้บริหาร   ธพว.  เข้าร่วมการประชุม  กับคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยมีนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ    ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11  SME Bank Tower

บทความอื่นๆ

SME D Bank เข้าร่วม “งาน Smart SME Expo 2020”

SMEs พบกับ SME D ฺBank ในงาน Smart SME Expo 2020...

SME D Bank เกณฑ์ระดับ A จากการประเมิน ITA ปี 2563

ITA 2020 ...

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563

ทรัพย์ดี มีคุณภาพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 (เชียงใหม่)...

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563

ทรัพย์ดี มีคุณภาพ ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563 (พัทลุง)...

ดูบทความอื่นๆ