บทความ | การเข้าถึงแหล่งลงทุน

ชี้พิกัดเปิดรับคำขอกู้ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน”

Posted on 01/15/20
View: 1970

พื้นที่กรุงเทพฯ :  สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทร : 02-202-3000
พื้นที่ส่วนภูมิภาค : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) 76 จังหวัดทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
วงเงินโครงการ 3,000 ล้านบาท
สำหรับเอสเอ็มอีนิติบุคคล
วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย
ดอกเบี้ย 1% ตลอดอายุสัญญา
ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี
ปลอดเงินต้น สูงสุด 1 ปี
สแกน QR Code ค้นหาพิกัดที่ตั้ง สอจ.ทั่วประเทศ
สอบถามเพิ่มเติม e-mail: smefund@dip.go.th / smefund.moi@gmail.com

website: www.smessrc.com , Call Center 1358

บทความอื่นๆ

ดูบทความอื่นๆ