บทความ | การเข้าถึงแหล่งลงทุน

เรื่องควรรู้ “สินเชื่อเพื่อยกระดับ เศรษฐกิจชุมชน” Local Economy Loan

Posted on 01/15/20
View: 1744

1.สำหรับบุคคลธรรมดา
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.417% ต่อเดือน (3 ปีแรก) สำหรับนิติบุคคล ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.25% ต่อเดือน (3 ปีแรก)*

* หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

2.วัตถุประสงค์
เพื่อลงทุน ธุรกิจเกษตรแปรรูป/ท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการใหม่ มีนวัตกรรม ธุรกิจผลิต หรือบริการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระ ค้าส่ง ค้าปลีก

3.คุณสมบัติ
นิติบุคคลเป็นเอสเอ็มอี
บริการธุรกิจเกษตรแปรรูป
ท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการใหม่
มีนวัตกรรม
ธุรกิจผลิต
บริการอื่นๆ
ประกอบอาชีพอิสระ ค้าส่ง ค้าปลีก

4.วงเงินสินเชื่อ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลากู้ยืม ผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี

หลักประกัน
๐หลักประกันตามเกณฑ์ธนาคาร
๐ บสย.

5. สมัครสินเชื่อได้แล้ว
QR Code หรือติดต่อสอบถามที่ Call Center 1357

บทความอื่นๆ

ดูบทความอื่นๆ