บทความ | ผลิตภาพ

21 วันทำได้จริงหรือ ? ทิ้งนิสัยเก่าเปลี่ยนนิสัยใหม่ต้องใช้กี่วัน

Posted on 01/15/20
View: 3770

การใช้ชีวิตนั้นบางครั้งอาจมีนิสัยบางประการที่อาจฉุดรั้งให้ไม่สามารถประสบความสำเร็จ หรือเป็นบุคลิกที่ไม่ดีได้ ซึ่งส่วนใหญ่อาจเคยได้รับรู้กันมาว่า 21 วันก็สามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นได้แล้วทำให้เกิดงานวิจัยการทดสอบการเปลี่ยนนิสัย

งานวิจัยดังกล่าวถูกทดสอบโดยมหาวิทยาลัย ลอนดอน ในอังกฤษ ซึ่งได้ตรวจสอบนิสัยใหม่ของคนหรือกลุ่มทดสอบ 96 คนในระยะเวลา 12 สัปดาห์ เนื่องจากผลทางวิทยาศาสตร์ระบุไว้ว่าจำนวน 21 วันไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือนิสัยใหม่ ๆ   

ซึ่งหลังจากทำการทดสอบผลปรากฏว่า จำนวนตัวเลขที่จะช่วยให้คนปรับเปลี่ยนหรือพัฒนานิสัยใหม่ได้มีค่าเฉลี่ย 66 วัน หรือราว 2 เดือนสำหรับการเปลี่ยนแปลง  สอดคล้องกับนักจิตวิทยาที่ศึกษาด้านนิสัยมนุษย์โดยมีความเชื่อว่าการทำลายนิสัยเก่านั้นยากกว่าการสร้างนิสัยใหม่

อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรมให้ดีขึ้นนั้นจะประสบผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นจากการที่คน ๆ นั้นมีความต้องการปรับเปลี่ยนนิสัยด้วยตัวเอง ผ่านแรงจูงใจของตัวเอง ซึ่งจะดีกว่าการได้รับแรงกดดันจากผู้อื่น

——————————–

ติดตามข้อมูล SME D Bank ผ่านช่องทาง

Facebook: www.facebook.com/smedevelopmentbank

Twitter: https://twitter.com/bank_sme

Line@ ID: @smebank

YouTube: SME Development Bank

Website: http://www.smebank.co.th

ยื่นขอสินเชื่อออนไลน์ผ่าน SME D Bank https://smedbank.smebank.co.th/app/

บทความอื่นๆ

เขียนอีเมลธุรกิจแบบมืออาชีพด้วย 6 ขั้นตอน

การเขียนอีเมลธุรกิจนับเป็นการทำการตลาดอย่างหนึ่ง ดังนั้น การเขียนจึงนับเป็นการสื่อสารที่ควรสื่อสาร...

ดูบทความอื่นๆ