บทความ | คุณภาพและมาตรฐาน

คนขายของต้องรู้ ผู้บริโภคตื่นตัว 90% งดใช้ถุงพลาสติก

Posted on 01/21/20
View: 471

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยตัวเลขถึงนโยบายการงดใช้ถุงพลาสติก โดยพบว่ามีประชาชนตื่นตัวและเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูงถึง 91.28 %

ผลสำรวจดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ผ่านสวนดุสิตโพล จากกลุ่มแบบทดสอบจำนวน 2,032 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม -15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ผลสำรวจระบุว่า ประชาชนร้อยละ 90 เห็นด้วยกับนโยบายงดแจกถุงพลาสติก โดยมีจำนวนประชาชนสูงถึง 91.28 % เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเองกันบ้างแล้ว

ขณะเดียวกัน สถิติอื่น ๆ ระบุว่า ร้อยละ 88.78 รับทราบนโยบายงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว ร้อยละ 86.71 เห็นด้วยกับการพกถุงผ้า ร้อยละ 77.46 เห็นควรมีกฎหมายควบคุม และร้อยละ 61.42 เห็นด้วยกับการเก็บเงิน หรือขายถุงพลาสติกหูหิ้ว ณ จุดขาย

——————————–

ติดตามข้อมูล SME D Bank ผ่านช่องทาง

Facebook: www.facebook.com/smedevelopmentbank

Twitter: https://twitter.com/bank_sme

Line@ ID: @smebank

YouTube: SME Development Bank

Website: http://www.smebank.co.th

ยื่นขอสินเชื่อออนไลน์ผ่าน SME D Bank https://smedbank.smebank.co.th/app/

บทความอื่นๆ

รู้จักกับ “ริเน็น” ปรัชญาธุรกิจญี่ปุ่น ที่ทำให้กิจการยั่งยืนเกิน 100 ปี

ในจำนวนบริษัทอายุเกินร้อยปี 5,586.......

5 ทริค สะกิดความคิดสร้างสรรค์

เราจะคิดงานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ......

ผลิตภัณฑ์ และบริการ ไหนบ้าง? ที่ยื่นขอ มอก.เอส ได้

“มอก.เอส” หรือ มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส เป็นเครื่องหมายการันตีและรับรองมาตรฐาน...

GMP คืออะไร ที่นี่..มีคำตอบ

อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน......

ดูบทความอื่นๆ