บทความ | การตลาด

เรียนรู้ความหมาย SWOT เพื่อวิเคราะห์อนาคตธุรกิจ

Posted on 01/21/20
View: 1758

คนที่ทำธุรกิจนั้น ทุกคนน่าจะเคยรู้จักคำว่า SWOT ซึ่งเป็นเสมือนปัจจัยทั้ง 4 ด้านในการทำธุรกิจ โดยที่ปัจจัยทั้ง 4 ด้านนั้นจะถูกนำมาเป็นตัวตั้งต้นในการทำธุรกิจ เพื่อให้วิเคราะห์และมองเห็นภาพกว้างในอนาคต ดังนั้น หากใครที่กำลังอยากเริ่มธุรกิจ การเรียนรู้ความหมายของ SWOT ก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่อาจทำธุรกิจมานานแต่อาจหลงลืมไปบ้างก็จะนำมาทบทวนกัน

จุดแข็ง (Strengths) : จุดเด่นหรือจุดแข็งมาจากข้อดีของปัจจัยภายในเช่นข้อได้เปรียบด้านการผลิตด้านการเงินด้านทรัพยากรบุคคลโดยจุดแข็งเหล่านี้จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด

จุดอ่อน (Weaknesses) : จุดด้อยหรือจุดอ่อนมาจากข้อเสียภายในต่างๆเช่นการขาดเงินทุนนโยบายและทิศทางการบริการหรือบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป

โอกาส (Opportunities) : ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลด้านดีต่อธุรกิจซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงแต่ส่งผลดีต่อธุรกิจเช่นภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองเทคโนโลยีซึ่งธุรกิจสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาสร้างโอกาสให้เกิดประโยชน์

อุปสรรค (Threats) : ผลกระทบจากภายนอกที่อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจ เช่น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้อง และพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้

ทั้งนี้ การเรียนรู้ข้อดี ข้อเสียในธุรกิจที่ทำจึงมีความสำคัญในการรับมือเบื้องต้นต่อการทำธุรกิจ เพื่อนำไปสร้างประโยชน์และปรับปรุงแก้ไขให้ธุรกิจเดินหน้าไปอย่างมั่นคงได้มากขึ้นด้วย

——————————–

ติดตามข้อมูล SME D Bank ผ่านช่องทาง

Facebook: www.facebook.com/smedevelopmentbank

Twitter: https://twitter.com/bank_sme

Line@ ID: @smebank

YouTube: SME Development Bank

Website: http://www.smebank.co.th

ยื่นขอสินเชื่อออนไลน์ผ่าน SME D Bank https://smedbank.smebank.co.th/app/

บทความอื่นๆ

5 กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าเที่ยวไทยหลังโควิด

ปัจจุบันพฤติกรรมท่องเที่ยว .......

“7 เคล็ดลับครบวงจร” หนุนผู้ประกอบการ Go Online

การขายสินค้านั้น .......

Google My Business (วิธีเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น)

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงลูกค้า .......

เพิ่มช่องทางการขายและเทคนิคต่างๆ ในการพิชิตยอดขายจากผู้เชี่ยวชาญของ Shopee

เปิดตลาดใหม่ของสินค้า .......

ดูบทความอื่นๆ