บทความ | คุณภาพและมาตรฐาน

แจ้งเตือนผู้ประกอบการ มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป ยื่นแบบ คร.11 ภายใน ม.ค.2563

Posted on 01/21/20
View: 1779

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศแจ้งเตือนนายจ้าง หรือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ภายในเดือนมกราคม 2563 นี้

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.. 2541 ได้กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน หรือ คร.11 ภายในเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งสามารถส่งได้ด้วยตนเองหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ หรือยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th

ทั้งนี้ หากเลยระยะเวลากำหนดหรือไม่ได้จัดส่ง นายจ้างจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างลดลงไม่ครบสิบคนขอให้แจ้งข้อมูล ณ ปัจจุบันพร้อมหลักฐานเพื่อพนักงานตรวจแรงงานจะได้นำไปปรับฐานข้อมูลต่อไป ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3

——————————–

ติดตามข้อมูล SME D Bank ผ่านช่องทาง

Facebook: www.facebook.com/smedevelopmentbank

Twitter: https://twitter.com/bank_sme

Line@ ID: @smebank

YouTube: SME Development Bank

Website: http://www.smebank.co.th

ยื่นขอสินเชื่อออนไลน์ผ่าน SME D Bank https://smedbank.smebank.co.th/app/

บทความอื่นๆ

20 นิสัยเล็กน้อย เปลี่ยนคุณให้สำเร็จตลอดชีวิตได้

วิธีง่ายๆที่ไม่คิกว่าเปลี่ยนเเล้ว...

เทคนิคลดต้นทุนธุรกิจให้อยู่รอดแม้เกิดวิกฤต

หากธุรกิจของผู้ประกอบการมี........

รู้จักกับ “ริเน็น” ปรัชญาธุรกิจญี่ปุ่น ที่ทำให้กิจการยั่งยืนเกิน 100 ปี

ในจำนวนบริษัทอายุเกินร้อยปี 5,586.......

5 ทริค สะกิดความคิดสร้างสรรค์

เราจะคิดงานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ......

ดูบทความอื่นๆ