บทความ | การตลาด
แบรนด์ท้องถิ่นไทย ก้าวไกลด้วย 3 องค์ประกอบ
Posted on 01/21/20
View: 1473

การทำสินค้าท้องถิ่นไทยนั้นปัจจุบันต่างได้รับการยอมรับและผลักดันมากขึ้น และจากการเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษาปริญญาโทสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ในงานวิจัยถอดรหัสสูตรลับแบรนด์ไทยพบว่า แบรนด์ท้องถิ่นที่จะประสบความสำเร็จควรมี 3 องค์ประกอบสำคัญดังนี้

เอกลักษณ์ (Identity) ลักษณะเฉพาะเป็นเรื่องสำคัญการสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสินค้าทำให้ผู้บริโภคจดจำสินค้ามากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางสื่อสารหลายๆอย่างและที่สำคัญก็คือต้องพัฒนาให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและสิ่งแวดล้อมของที่จุดนั้นจึงจะกลายเป็นจุดขายที่แตกต่างกัน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Wisdom) สินค้าหลายอย่างมักพัฒนามาจากองค์ความรู้ความสามารถการสืบทอดภูมิปัญญาของชาวบ้านมาอย่างยาวนานจะกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มที่สามารถนำมาเป็นการพัฒนาสินค้าบวกกับการสร้างสรรค์ให้กลายเป็นจุดขายของสินค้า

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เมื่อมีเอกลักษณ์และภูมิปัญญาการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์จะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นสินค้าของคนยุคปัจจุบัน

——————————–

ติดตามข้อมูล SME D Bank ผ่านช่องทาง

Facebook: www.facebook.com/smedevelopmentbank

Twitter: https://twitter.com/bank_sme

Line@ ID: @smebank

YouTube: SME Development Bank

Website: http://www.smebank.co.th

ยื่นขอสินเชื่อออนไลน์ผ่าน SME D Bank https://smedbank.smebank.co.th/app/

บทความอื่นๆ

5 กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าเที่ยวไทยหลังโควิด

ปัจจุบันพฤติกรรมท่องเที่ยว .......

“7 เคล็ดลับครบวงจร” หนุนผู้ประกอบการ Go Online

การขายสินค้านั้น .......

Google My Business (วิธีเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น)

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงลูกค้า .......

เพิ่มช่องทางการขายและเทคนิคต่างๆ ในการพิชิตยอดขายจากผู้เชี่ยวชาญของ Shopee

เปิดตลาดใหม่ของสินค้า .......

ดูบทความอื่นๆ