ข่าวประชาสัมพันธ์

3 ขั้นตอน แจ้งความประสงค์เข้าร่วม

“มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น”

โครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

Posted on 04/21/20
View: 1504

3 ขั้นตอน แจ้งความประสงค์เข้าร่วม “มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น” โครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

คลิก https://custrequest.smebank.co.th/osr_fund.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทั่วประเทศ
สำนักงานกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โทร.02-202-3879
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) Call Center 1357

ข่าวสารธนาคาร อื่นๆ

SME D Bank เข้าร่วม “งาน Smart SME Expo 2020”

SMEs พบกับ SME D ฺBank ในงาน Smart SME Expo 2020...

SME D Bank เกณฑ์ระดับ A จากการประเมิน ITA ปี 2563

ITA 2020 ...

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563

ทรัพย์ดี มีคุณภาพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 (เชียงใหม่)...

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563

ทรัพย์ดี มีคุณภาพ ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563 (พัทลุง)...

ดู ข่าวสารธนาคาร อื่นๆ