ข่าวกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ

สสว. เดินหน้าจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2563 ไขกุญแจสู่ความสำเร็จ มุ่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสู่สากล

Posted on 04/21/20
View: 1911

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจ SME ยกระดับความสำเร็จ
เชิญผู้สนใจ ทั้งนักศึกษา หรือ ผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการใหม่ (ที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี) เข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2563 ภายใต้ คอนเซ็ปต์ไขกุญแจสู่ความสำเร็จ เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจและการดำเนินงาน ต่อยอดด้านการตลาด รวมถึงเชื่อมโยงทางการเงิน มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ติวเข้ม ผ่าน 3 กิจกรรมเสริมศักยภาพ อาทิ ขั้นตอนในการเริ่มต้นทำธุรกิจ รูปแบบการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล การพัฒนาทางการตลาดและบรรจุภัณฑ์ การทำการตลาดออนไลน์เชื่อมออฟไลน์ (O2O)

1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Course) ประกอบไปด้วย
1.1 หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้เริ่มต้น การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ Business Model Lean Canvas Innovation (2 วัน)
1.2 หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการทีีมีประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาเชิงลึกได้ การวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจ  Business  Model Canvas (BMC) และทักษะความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างมีระบบ (1 วัน)
2. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเชิงลึก คัดเลือกผู้ผ่านจากกิจกรรมที่ 1 จำนวน 550 ราย จะส่งเสริมและพัฒนาเชิงลึก ตามปัญหาหรือความต้องการอย่างน้อย 1 ด้าน อาทิ การเขียนแผนธุรกิจ แนะนำแผนธุรกิจที่ได้รับการตรวจสอบและพิจารณาจากสถาบันการเงิน, การทำ Content Marketing แนะนำการใช้สื่อสำหรับประชาสัมพันธ์, การเชื่อมโยงร้านค้าโลกออนไลน์กับออฟไลน์ (Online to Offline: 020) เข้าด้วยกัน, การยกระดับมาตรฐาน แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน
3. กิจกรรมเสริมด้านการตลาด คัดเลือกผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพในเชิงลึก จำนวน 120 ราย ออกตลาดในงาน Early Stage Market Fair 2020 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

รับเพียง 1,500 ราย
เท่านั้น
รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย. 63 (หรือจนกว่าจะเต็ม) ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่มา https://www.smebank.co.th/news/detail/1049

สอบถามข้อมูล :

www.smetracking2563.com/startup2563
Line@ : @earlystage
E-mail : startup.kmutnb@gmail.com
เฟสบุ๊ค (Facebook) : sme startup early stage by kmutnb
โทร. 097-228-5709, 097-229-5094

สสว. :
Call Center 1301
www.sme.go.th
เจริญไชย จารุกะกุล ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. 081-615-5450
ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์โครงการ มณีรัตน์ มีรัตน์ (ฝน) โทร. 063-915-6999

ข่าวสารธนาคาร อื่นๆ

SME D Bank เข้าร่วม “งาน Smart SME Expo 2020”

SMEs พบกับ SME D ฺBank ในงาน Smart SME Expo 2020...

SME D Bank เกณฑ์ระดับ A จากการประเมิน ITA ปี 2563

ITA 2020 ...

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563

ทรัพย์ดี มีคุณภาพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 (เชียงใหม่)...

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563

ทรัพย์ดี มีคุณภาพ ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563 (พัทลุง)...

ดู ข่าวสารธนาคาร อื่นๆ