ข่าวกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ

GSC ม.บูรพา ร่วมกับ ธพว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “SMEs Innovative Business Platform (IBP) to Survive in COVID-19 Crisis”

Posted on 04/22/20
View: 1597

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (Graduate School of Commerce: GSC) มหาวิทยาลัยบูรพา  ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  ขอเชิญผู้ประกอบการ ผ่าทางตัน!! ธุรกิจ SMEs ด้วยนวัตกรรมแผนธุรกิจที่สะดวก กระชับ และนำไปใช้ได้อย่างในภาวะวิกฤติ COVID-19 เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการออนไลน์ “SMEs Innovative Business Platform (IBP) to Survive in COVID -19 Crisis” ผ่านระบบ Google Hangout Meet ใน วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

https://meet.google.com/

SME Bank Logo

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=319

สอบถามข้อมูล :

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
นายอัครพล คนึงเหตุ (โต้ง) ธพว.  โทร. 081-845-1190
www.smebank.co.th

ข่าวสารธนาคาร อื่นๆ

SME D Bank เข้าร่วม “งาน Smart SME Expo 2020”

SMEs พบกับ SME D ฺBank ในงาน Smart SME Expo 2020...

SME D Bank เกณฑ์ระดับ A จากการประเมิน ITA ปี 2563

ITA 2020 ...

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563

ทรัพย์ดี มีคุณภาพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 (เชียงใหม่)...

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563

ทรัพย์ดี มีคุณภาพ ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563 (พัทลุง)...

ดู ข่าวสารธนาคาร อื่นๆ