ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.อุตสาหกรรม มอบหมาย ธพว. พักชำระหนี้เงินต้นกองทุนประชารัฐ นาน 12 เดือน เปิดแจ้งความประสงค์ผ่านออนไลน์ ช่วยเอสเอ็มอีลดผลกระทบ “โควิด-19”

Posted on 04/28/20
View: 488

กระทรวงอุตสาหกรรม บรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้ากองทุนประชารัฐ มอบหมาย ธพว. ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน เปิดแจ้งความประสงค์ผ่านออนไลน์ สร้างความสะดวกและปลอดภัย   จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ขยายความรุนแรง รวมถึง สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจไทย เช่น ภัยแล้ง เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ดังนั้น  กระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมาย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank   ในฐานะหน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ    ดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อในโครงการสินเชื่อประชารัฐต่างๆ  ประกอบด้วย สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 10,000 ล้านบาท  โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อมสำหรับ SMEs คนตัวเล็ก วงเงิน 8,000ล้านบาท และโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน วงเงิน 3,000 ล้านบาท  โดยลูกค้าสามารถพักชำระหนี้เงินต้น  คงเหลือชำระเฉพาะดอกเบี้ย  ได้สูงสุด 12 เดือน    ซึ่งจะช่วยให้มีสภาพคล่องมากขึ้น  และลดแนวโน้มการเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)  โดยคุณสมบัติต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อกองทุนประชารัฐ   ที่มีสถานะยังไม่ด้อยคุณภาพ  (Non NPL) หรือไม่อยู่ในระหว่างที่ถูกกองทุนดำเนินคดี ก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  ส่วนลูกค้าท่านใด ต้องการชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่เคยได้รับ  สามารถชำระได้ตามปกติ

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม และ ธพว. คำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทาง  ลูกค้ากองทุนฯ ที่ต้องการร่วมมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นดังกล่าว เชิญชวนให้แจ้งความประสงค์ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งมีหลากหลายช่องทาง เช่น สแกน QR Code ในแบนเนอร์หน้าเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรม (www.industry.go.th) หรือ  ธพว. (www.smebank.co.th)   ผ่านแอปพลิเคชัน “SME D Bank” ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android และผ่าน LINE Official Account: SME Development Bank เป็นต้น  ทั้งนี้ หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาที่ต้องการพักชำระหนี้เงินต้น จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อแนะนำและพาเข้าสู่มาตรการช่วยเหลือ   แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่  30  มิ.ย. 2563   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด(สอจ.)ทั่วประเทศ หรือ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-202-3879 และ Call Center ของ ธพว. โทร.1357

ทีมา: https://www.smebank.co.th/news/detail/1055

ข่าวสารธนาคาร อื่นๆ

SME D Bank เข้าร่วม “งาน Smart SME Expo 2020”

SMEs พบกับ SME D ฺBank ในงาน Smart SME Expo 2020...

SME D Bank เกณฑ์ระดับ A จากการประเมิน ITA ปี 2563

ITA 2020 ...

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563

ทรัพย์ดี มีคุณภาพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 (เชียงใหม่)...

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563

ทรัพย์ดี มีคุณภาพ ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563 (พัทลุง)...

ดู ข่าวสารธนาคาร อื่นๆ