ข่าวอบรมสัมมนา

อบรมออนไลน์ วางแผนการตลาด บริหารธุรกิจ สู้วิกฤตโควิด-19 5 คอร์ส ทุกวันอาทิตย์

Posted on 05/7/20
View: 882
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (GSC) มหาวิทยาลัยบูรพา (ฺฺBUU)
ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติออนไลน์ "การวางแผนการตลาด" ผ่านระบบ Google Hangout Meet
เติมความรู้ เสริมทักษะเอสเอ็มอีไทย สู้วิกฤตโควิด-19 กลับมาเดินหน้าธุรกิจได้รวดเร็ว เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง
จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยบูรพา มาถ่ายทอดให้ความรู้ รวมทั้งยังให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ประกอบการ
ด้วยเนื้อหาด้านการตลาด การจัดการ การบัญชีและการเงิน อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 ทุกวันอาทิตย์ ประกอบด้วย
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 การเพิ่มมูลค่า และการปรับตัวด้านต้นทุน ด้วยการจัดการ คลิกสมัคร https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=333
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 การออกแบบกลยุทธ์ค้นการเงิน คลิกสมัคร https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=334
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนนโยบายธุรกิจ (IBP) สำหรับ SMEs คลิกสมัคร https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=335
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 การนำเสนอนวัตกรรมแผนนโยบายธุรกิจ (IBP) เพื่อรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน คลิกสมัคร https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=336 และ
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 บริการและการสนับสนุน SMEs จาก SME D Bank คลิกสมัคร https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=337

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนการตลาด ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยสมัครได้ที่ QR Code ในโปสเตอร์ (ตามเนื้อหาหลักสูตรและกำหนดการ)
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด E-Mail ให้ครบถ้วน เพื่อเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจัดกิจกรรมจะได้ส่งลิงค์ในการเข้าร่วมอบรม
สอบถามข้อมูล: Call Center โทร.1357

ข่าวอบรมสัมมนา

No posts found

ดู ข่าวอบรมสัมมนา อื่นๆ