ข่าวอบรมสัมมนา

อบรม Online “โครงการ AGRO GENIUS ACADEMY”

Posted on 05/8/20
View: 1065
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วม อบรมออนไลน์ หลักสูตร "โครงการ AGRO GENIUS ACADEMY"
🏢 SME D Bank  ร่วมกับ 🏬 กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กสอ.
🎡 จัดอบรม Online หลักสูตร โครงการ AGRO GENIUS ACADEMY🎁
📢📢 สมัครด่วน โครงการ AGRO GENIUS ACADEMY 📢📢
⏰ ระยะเวลารับสมัคร วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563 ⏰
🎉 อบรมฟรี 🎉
-เพื่อเรียนรู้วิธีพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปให้โดนใจตลาดออนไลน์
🎉ปรึกษาฟรีกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ🎉
-ให้คุณได้ปรึกษา เรียนรู้ และพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปและธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสู่ตลาดออนไลน์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- SMEs วิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP
- บุคคลากรใน SMEs วิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP
ด่วน‼️‼️ รับจำนวนจำกัด ‼️‼️
วิธีการสมัคร
คลิกสมัครกับ SME D Bank คลิกได้เลย https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=347
สอบถามข้อมูล:
SME D Bank Call Center โทร.1357

ข่าวอบรมสัมมนา

No posts found

ดู ข่าวอบรมสัมมนา อื่นๆ