ข่าวอบรมสัมมนา

อบรมออนไลน์ “ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนนวัตกรรมนโยบายธุรกิจ (IBP) ให้ธุรกิจอยู่รอด ในภาวะวิกฤติ COVID-19”

Posted on 05/18/20
View: 542
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (GSC) มหาวิทยาลัยบูรพา (ฺฺBUU)
ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติออนไลน์ "ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนนวัตกรรมนโยบายธุรกิจ (IBP) ให้ธุรกิจอยู่รอด ในภาวะวิกฤติ COVID-19" ผ่านระบบ Google Hangout Meet
📣📣 SME D Bank ร่วมกับ GSC มหาวิทยาลัยบูรพา
♦️♦️ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าอบรมออนไลน์ในการจัดทำแผนนวัตกรรมนโยบายธุรกิจ (IBP)
🏷🏷WORKSHOP OF IBP FOR SMEs TO SURVIVE IN COVID-19 CRISIS
ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนนวัตกรรมนโยบายธุรกิจ (IBP) ให้ธุรกิจอยู่รอด ในภาวะวิกฤติ COVID-19👍👑
👑💹 วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🏷🏷
🗓 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น
✒️👨‍💻✒️การสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ Google Hangout Meet
วิธีการสมัคร:
👌 คลิกเลย ได้ที่ https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=335 หรือ โดยสมัครผ่าน QR Code ในโปสเตอร์
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด E-Mail ให้ครบถ้วน เพื่อเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจัดกิจกรรมจะได้ส่งลิงค์ในการเข้าร่วมอบรม
สอบถามข้อมูล:
 SME D Bank Call Center โทร.1357

ข่าวอบรมสัมมนา

No posts found

ดู ข่าวอบรมสัมมนา อื่นๆ