5 วิธีสร้างความผูกพัน BRAND

Posted on 05/27/20
View: 1522

จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ ชื่อสินค้า หรือแพคเกจจิ้ง ถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากความรู้สึกของการตัดสินใจซื้อสิ่งของต่างๆ ส่วนใหญ่มาจากความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงของบริษัท ที่ต้องสร้างความรู้สึกผูกพันแบรนด์ให้กับผู้บริโภค

5 วิธีสร้างแบรนด์สินค้าแสนง่ายให้อยู่ได้ในระยะยาว

1.จุดเริ่มตันของการสร้างแบรนด์ (Build the Brand) ต้องหาจุดยืนของตัวเอง จุดเด่นให้ได้มากที่สุด ว่ากำลังคิดหรือกำลังทำธุรกิจอะไร เพื่อสร้างความเป็นตัวของตัวเองลงไปในแบรนด์สินค้า

2.การสร้างโลโก้ (Logo Design) เปรียบเสมือนการสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนสินค้า ควรกำหนดเป้าหมายว่า อยากให้ผู้บริโภคเห็นแล้วนึกถึงอะไร และต้องสโลแกน หรือ คำพูดติดปากสั้นๆ เพื่อให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้น จำเป็นต้องจดลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ

3.การสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ต้องคิดถึงจุดประสงค์ที่แท้จริง “จะทำอย่างไรให้ผู้บริโภคนึกถึงแบรนด์ของเราเมื่อถามถึงสินค้าในหมวดนี้” ไม่ว่าจะเป็นรู้จักชื่อแบรนด์ รู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่สร้างขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันระยะยาว

4.ทำความเข้าใจลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ (Keep Relationship) เพื่อให้กลุ่มลูกค้ายังคงอยู่กับแบรนด์ไปนานๆ ไม่หนีหายไปไหน เจ้าของธุรกิจจำเป็นที่จะต้องคอยพัฒนาสินค้าและบริการของตัวเองต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้คู่แข่งตามไม่ทัน ทำได้จากการสังเกต สอบถาม ตรวจวัดความรู้สึกของกลุ่มลูกค้า

5.แตกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับแบรนด์ (New Line of Products) สร้างความน่าสนใจเพิ่มขึ้น ภายใต้แบรนด์สินค้าเดิมที่มีอยู่ แต่ต้องทำให้สินค้าหรือบริการนั้นๆ ดูไม่แตกต่างจากสินค้าหรือบริการเดิมมากนัก รวมถึงเปิดการตลาดใหม่ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์