ข่าวอบรมสัมมนา

สัมมนา “เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ต่อยอดสู่ร้าน Q Shop” ใน โครงการ SME D Standard

Posted on 05/28/20
View: 1074

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 หรือ สวพ.3 (OARD3) กรมวิชาการเกษตร (DOA) จัดสัมมนา “เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ต่อยอดสู่ร้าน Q Shop” ใน โครงการ SME D Standard

SME D Bank ประสานพลัง กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 (OARD3) ขอนแก่น http://oard3.doa.go.th/
จัดกิจกรรม “เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ต่อยอดสู่ร้าน Q Shop” ไนโครงการ SME D Standard
เพื่อเป็นการการันตีมาตรฐานสินค้าและบริการ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ซื้อ สร้าง Supply Chain ในกลุ่มธุรกิจอาหาร เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า และปูทางเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยถูกจาก SME D Bank
สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน 11 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ เลย นครพนม มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู และอุดรธานี
เริ่มกิจกรรม
🗓 วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย.2563 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด 11 จังหวัด (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ เลย นครพนม มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ และอุดรธานี)
🗓 เฉพาะจังหวัดหนองบัวลำภู วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด (หนองบัวลำภู)
🕜 เวลา 13.00 – 16.00 น. 🕒
ฟรี ‼️ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรม ‼️
‼️ เข้าร่วมงาน ได้รับเครื่องมือเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ฟรี ‼️ 4 รายการ
✔️ ตรวจประเมินสถานประกอบการ ฟรี 1 วัน (1 Man-Day)
✔️ ระบบบริหารหน้าร้าน (POS) 3 เดือน มูลค่า 4,500 บาท ต่อ 1 ผู้ใช้ (User) พิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น
✔️ คู่มือลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ ฟรี
✔️ ปรึกษาแนะนำธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งทุน ฟรี
เปิดร้บสมัครแล้ว ‼️ วันนี้ – 8 มิ.ย. 2563
❗️กรุณากรอก User name เป็น E-mail เท่านั้น❗️
สมัคร คลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=329 หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) บนโปสเตอร์ข้างต้น

สอบถามข้อมูล:
SME D Bank ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ โทร. 02-265-3882 (คุณปลื้ม)
กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 (ขอนแก่น) โทร. 043-203-510 (คุณตุ่ง)
SME D Bank Call Center โทร.1357

เข้าร่วม “สังคมผู้ประกอบการ” กับ SME D Bank ได้ที่ SME D Net คลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-login.php
ดูและติดตาม “ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ”  โดย SME D Bank ได้ที่ SME D Net คลิก https://coreportal.smebank.co.th/calendar.php

Knowledge Hub
  • Q Shop คือ ร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
  • เครื่องหมาย “Q” (Q Mark)

เครื่องหมาย “Q” (Q Mark) หรือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานมาตรฐานสินค้าเกษตร คือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ใช้แสดงกับสินค้าเกษตรเพื่อการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใด ของสินค้าเกษตร ซึ่งมีความสำคัญในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค หรือผู้ซื้อให้เกิดการยอมร้บ เชื่อมั่น และเชื่อถือ
ต่อสินค้าเกษตร ว่ามีมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย
แหล่งอ้างอิง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS) https://www.acfs.go.th/

ข่าวอบรมสัมมนา

No posts found

ดู ข่าวอบรมสัมมนา อื่นๆ