ข่าวอบรมสัมมนา

กิจกรรม “เสริมแกร่ง SMEs ท่องเที่ยวไทย” ใน โครงการ “SME D Services”

Posted on 05/29/20
View: 781

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “เสริมแกร่ง SMEs ท่องเที่ยวไทย” ใน โครงการ “SME D Services”

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องแก้ววิเชียร อาคาร SME D Bank Tower
สมัครคลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=362 หรือ สแกน QR Code ที่โปสเตอร์ด้านบน

ครั้งที่ 2  วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ Co-working Space ชั้น 1 อาคาร SME D Bank Tower
สมัครคลิก  https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=386 หรือ Scan QR Code ที่โปสเตอร์ด้านบน

ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาริมน้ำ ปางช้างแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
สมัครคลิก  https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=388 หรือ สแกน QR Code ที่โปสเตอร์ด้านบน

ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ SME D Bank สาขาระยอง (หมู่ที่ 3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง)
สมัครคลิก  https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=389 หรือ สแกน QR Code ที่โปสเตอร์ด้านบน

ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน เวลา 09.00 - 13.00 น.
กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย : SMEs ไทย ที่เป็นนิติบุคคล ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง
สมัครคลิก  https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=401 หรือ สแกน QR Code ที่โปสเตอร์ด้านบน

สอบถามข้อมูล:
SME D Bank ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ
SME D Bank Call Center โทร.1357

เข้าร่วม “สังคมผู้ประกอบการ” กับ SME D Bank ได้ที่ SME D Net คลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-login.php
ดูและติดตาม “ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ”  โดย SME D Bank ได้ที่ SME D Net คลิก https://coreportal.smebank.co.th/calendar.php

ข่าวอบรมสัมมนา

No posts found

ดู ข่าวอบรมสัมมนา อื่นๆ