ข่าวอบรมสัมมนา

กิจกรรมเข้าถึงแหล่งทุน “สินเชื่อเพื่อธุรกิจเครื่องมือแพทยฺ์ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นคู่ค้าภาครัฐ”

Posted on 06/3/20
View: 757

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (Thai Medical Device Technology Industry Association) หรือ THAIMED ร่วมจัดกิจกรรมเข้าถึงแหล่งทุน “สินเชื่อเพื่อธุรกิจเครื่องมือแพทยฺ์ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นคู่ค้าภาครัฐ”

📢 ข่าวดี 📢
SME D Bank ร่วมกับ THAIMED
เสิร์ฟสินเชื่อพิเศษ เพื่อธุรกิจเครื่องมือแพทย์ 🩺
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นคู่ค้ากับภาครัฐ
สมัครคลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=393 หรือ สแกน QR Code ที่โปสเตอร์ด้านบน

สอบถามข้อมูล:
SME D Bank ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ โทร. 02-265-4597 (คุณสุวรรณา ปุริศรี (เป้))
SME D Bank Call Center โทร.1357

เข้าร่วม “สังคมผู้ประกอบการ” กับ SME D Bank ได้ที่ SME D Net คลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-login.php
ดูและติดตาม “ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ”  โดย SME D Bank ได้ที่ SME D Net คลิก https://coreportal.smebank.co.th/calendar.php

ข่าวอบรมสัมมนา

No posts found

ดู ข่าวอบรมสัมมนา อื่นๆ