ข่าวอบรมสัมมนา

กิจกรรม “เสริมแกร่ง SMEs ท่องเที่ยวไทย” ครั้งที่ 5 จ.น่าน ใน โครงการ “SME D Services”

Posted on 06/11/20
View: 1109

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “เสริมแกร่ง SMEs ท่องเที่ยวไทย” ใน โครงการ “SME D Services” ครั้งที่ 5 จ.น่าน

ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน เวลา 09.00 – 13.00 น.
กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย : SMEs ไทย ที่เป็นนิติบุคคล ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง
สมัครคลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=401 หรือ สแกน QR Code ที่โปสเตอร์

SME D Bank ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร ร่วมจัดกิจกรรมเข้าถึงแหล่งทุน สัมมนา “เสริมแกร่ง SMEs ท่องเที่ยวไทย” “มาแล้ว 4 ครั้ง

สอบถามข้อมูล:
SME D Bank สาขาน่าน : คุณวิชัย ผจก.เขต โทร.085-980-7864 คุณเยาวลักษณ์ (ผจก.สาขา) โทร.089-633-2101
SME D Bank ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ โทร.096-167-4566
SME D Bank Call Center โทร.1357

เข้าร่วม “สังคมผู้ประกอบการ” กับ SME D Bank ได้ที่ SME D Net คลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-login.php
ดูและติดตาม “ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ”  โดย SME D Bank ได้ที่ SME D Net คลิก https://coreportal.smebank.co.th/calendar.php

ข่าวอบรมสัมมนา

No posts found

ดู ข่าวอบรมสัมมนา อื่นๆ