ข่าวอบรมสัมมนา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SME – D Start up to innovation ติดปีกธุรกิจ Startup & SMEs สู่การพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม”

Posted on 07/2/20
View: 1065

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ สำนักเคเอกซ์ KX (Knowledge Exchange for Innavation Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ร่วมจัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “SME-D Startup to Innovation ติดปีก SMEs & Startup สู่การพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม” ปี 3 พร้อมวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น ณ สถานประกอบการ (Technology Consulting and ฺBusiness Diagnosis by Site Visit)
สำหรับลูกค้า SME D Bank เท่านั้นรับจำนวนจำกัดเพียง 40 กิจการเท่านั้น
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช่จ่าย และต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
รายละเอียดข่าว คลิกดูได้ที่ https://www.smebank.co.th/news/detail/1111

สมัคร คลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=225 หรือ คลิกบนโปสเตอร์ หรือ สแกน QR Code ด้านบน

สอบถามข้อมูล:
SME D Bank ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ โทร.02-265-4097 (ดาว)
SME D Bank Call Center โทร.1357

Knowledge Hub
กด/คลิก เข้า ห้องเรียน การตลาด

ข่าวอบรมสัมมนา

No posts found

ดู ข่าวอบรมสัมมนา อื่นๆ