ข่าวอบรมสัมมนา

กิจกรรมเข้าถึงแหล่งทุน “เติมพลัง SMEs ไทย ก้าวไกลไปด้วยกัน” จ.สมุทรปราการ ในโครงการ “SME D Service”

Posted on 07/11/20
View: 609
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร ร่วมจัด
กิจกรรมเข้าถึงแหล่งทุน “เติมพลัง SMEs ไทย ก้าวไกลไปด้วยกัน” จ.สมุทรปราการ ในโครงการ “SME D Service”
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ เทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ

สมัคร คลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=456 หรือ คลิกบนโปสเตอร์ หรือ สแกน QR Code ด้านบน

สอบถามข้อมูล:
SME D Bank
สาขาสมุทรปราการ 081-445-6541 (คุณนิทัศน์ ผจก.สาขา), 085-145-5365, 062-426-4594, 092-296-9239
สาขาพระประแดง 085-980-7939 (คุณวิจัย ผจก.สาขา), 081-421-8822, 083-038-5216, 081-423-7717
ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ
 SME D Bank Call Center โทร.1357

Knowledge Hub
กด/คลิก เข้า ห้องเรียน การตลาด

ข่าวอบรมสัมมนา

No posts found

ดู ข่าวอบรมสัมมนา อื่นๆ