ข่าวอบรมสัมมนา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างรายได้ ยอดขายกระจาย ผ่าน TikTok”

Posted on 07/14/20
View: 1106
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างรายได้ ยอดขายกระจาย ผ่าน TikTok”
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
วิทยากร คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักการตลาด
https://www.smebank.co.th/news/detail/1119

สมัคร คลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=459 หรือ คลิกบนโปสเตอร์ หรือ สแกน QR Code ด้านบน

สอบถามข้อมูล:
SME D Bank ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 02-265-4398 (คุณศักดิ์สิทธิ์) และ 02-265-4408 (คุณคัดนางค์)
SME D Bank Call Center โทร.1357

Knowledge Hub
กด/คลิก เข้า ห้องเรียน การตลาด

ข่าวอบรมสัมมนา

No posts found

ดู ข่าวอบรมสัมมนา อื่นๆ