ข่าวอบรมสัมมนา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SME-D Coach สินค้าไทยก้าวไกล สู่ตลาดสากล by The Hub Thailand”

Posted on 08/16/20
View: 617

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SME-D Coach สินค้าไทยก้าวไกล สู่ตลาดสากล by The Hub Thailand”
👍🏻 พิเศษ สำหรับลูกค้า SME D Bank 20 ท่านแรกเท่านั้น ฟรี ค่าแรกเข้าในการสมัครเป็นผู้ขายกับ The Hub Thailand จากปกติราคา 10,900 บาท
🗓 วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563
⏰ เวลา 09:00-16.30 น.
📌 ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower SME D Bank สำนักงานใหญ่ (BTS อารีย์ ทางออก 2)
📍 กรุงเทพมหานคร
🎯 สำหรับ ✅ ลูกค้า SME D Bankผู้ประกอบการทั่วไป

สมัคร คลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=519 หรือ คลิกบนโปสเตอร์ หรือ สแกน QR Code ด้านบน

สอบถามข้อมูล:
SME D Bank ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ โทร 02-265-4494 (พลอย)
FB (Facebook) https://www.facebook.com/powersmethai
SME D Bank Call Center โทร.1357

ข่าวอบรมสัมมนา

No posts found

ดู ข่าวอบรมสัมมนา อื่นๆ