ข่าวอบรมสัมมนา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SME – D Start up to innovation ติดปีกธุรกิจ Startup & SMEs สู่การพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม” รุ่นที่ 2

Posted on 08/27/20
View: 824

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) สำนักเคเอกซ์ (Knowledge Exchange for Innovation) หรือ KX จัด
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “SME – D Startup to innovation ติดปีก Startup & SMEs สู่การพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม”
เพื่อถ่ายทอดความรู้ เพื่อนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนี มาพัฒนาธุรกิจผ่านรูปแบบ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้และลงมือทำ
🚩 รูปแบบกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ (Workshop) 📚
💡 แนวโน้ม เทคโนโลยี และการปรับตัว ของธุรกิจสู่เทคโนโลยี
💡 เครื่องมือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (เพิ่มผลิตภาพ) (Tool for Improvement Productivity): เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering (IE) Techniques)
💡Internet of Things (IOT)
📌 ลาน X-Cite Space อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ. (BTS สถานีวงเวียนใหญ่ ทางออก 4 เดินสวนทางรถไปหาอาคารเคเอกซ์)
📍 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
🗓 วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563
2. กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น (Basic Diagnosis Site Visit) 🩺
📍ณ สถานประกอบการของท่าน ❤️
🗓 ช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2563 ตามที่การนัด
🚩 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
🗓 เปิดรับสมัคร วันนี้ – วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563!!! รับเพียง 20 กิจการเท่านั้น !!!
🎯 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
✅ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Corporate)
✅ ผู้ประกอบการที่มีสายการผลิต (Produciton Line)
✅ ผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอด 3 วัน วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 –  วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
ลูกค้า SME D Bank
❇️ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Self-Assessment) เพื่อคัดเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรม ❇️
🎁 สิ่งที่ท่านจะได้รับ
💡ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 🔬
💡ได้รับคำแนะนำ/วิธีการแก้ไขปัญหาจริง ณ สถานประกอบการ โดยผู้เชี่ยวชาญ 🩺
💡 มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนภาครัฐ
🧨 ฟรี! ตลอดทั้งโครงการ 🧨

สมัคร คลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=225 หรือ คลิกบนโปสเตอร์ หรือ สแกน QR Code ด้านบน

สอบถามข้อมูล:

02-4707998 (คุณแจง)

SME D Bank Call Center โทร.1357

ข่าวอบรมสัมมนา

No posts found

ดู ข่าวอบรมสัมมนา อื่นๆ