ข่าวอบรมสัมมนา

กิจกรรมสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพ SME D Standard กลุ่มผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Shop)” จ.อุบลราชธานี

Posted on 10/5/20
View: 224

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (สวพ.4) กรมวิชาการเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี จัด
กิจกรรมสัมนา SME D Scale-up Financial “เตรียมพร้อมเข้าถึงแหล่งทุน”
🗓 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
⏰ เวลา 13:00 – 16.00 น.
📌 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (อุบลราชธานี)
📍 อุบลราชธานี
🎯 สำหรับ ✅ ลูกค้า SME D Bank ✅ ผู้ประกอบการทั่วไป ที่เป็น ผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
สิทธิพิเศษ
    ตรวจประเมินสถานประกอบการ 1 วัน ฟรี
    ระบบจัดการหน้าร้าน (Point of Sale: POS) สำหรับ 1 ผู้ใช้งาน (User) นาน 3 เดือน มูลค่า 4,500 บาท ฟรี
    คู่มือการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ ฟรี
    ปรึกษาแนะนำธุรกิจ ฟรี
    ปรึกษาแนะนำสินเชื่อจาก SME D Bank ฟรี เอกสารครบถ้วน ยื่นกู้ได้ทันที

สมัคร คลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=593 หรือ คลิกบนโปสเตอร์ หรือ สแกน QR Code ด้านบน

สอบถามข้อมูล:
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (สวพ.4) 045-959-669 ต่อ 429 (คุณจิตติชัย ใหญ่ผา)
SME D Bank  สาขาอุบลราชธานี (คุณธนภัฒน์ มณีสม)
ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ 02-265-3882 (คุณกนกพร ลิปิมงคล)
SME D Bank Call Center โทร.1357

ข่าวอบรมสัมมนา

คอร์สเรียนออนไลน์ SME D Scaleup Financial Transform

หลักสูตร ออกแบบมาเพื่อ ผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาธุรกิจ ผสมผสาน เทคโนโลยี และ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้น จากการใช้ระบบบัญชี การเงิน ออนไลน์ ...

Kaizen for all เปลี่ยนวิถีงาน ปรับวิถีคน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

พัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิดไคเซ็น การปรับปรุงการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น ✨Kaizen for all เปลี่ยนวิถีงาน ปรับวิถีคน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน✨ โดยคุณยุทธพงษ์ ศุภกร - ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม กรรมการตัดสินผลงาน Thailand Kaizen Award มาแนะนำว่าทำไมต้องไคเซ็นอย่างเจาะลึก! - เครื่องมือ ECRS ช่วยให้คุณทำงานรวดเร็วฉับไว - ลดเวลา ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพงาน - อยากมีตัวช่วยให้งาน Success ต้องฟัง! ✨ ฟรี! รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ที่เท่านั้น พร้อมโค้ชที่ปรึกษาภายในงาน พร้อมกันผ่าน Application ZOOM วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. -12.00 น....

เสริมเกราะธุรกิจผู้ประกอบการ SME ให้เข้มแข็งในยุค New Normal

เสริมเกราะธุรกิจผู้ประกอบการ SME ให้เข้มแข็งในยุค New Normal โดย GS 1 Thailand กับ SME D Bank บริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสทธิภาพ ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าได้มากขึ้น เตรียมความพร้อมเข้าสู่แหล่งทุน SME Bank...

ระเบิดยอดขาย ด้วย LINE OA

ณ เรียน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM วันที่ 23 ก.พ. 64...

ดู ข่าวอบรมสัมมนา อื่นๆ