ข่าวอบรมสัมมนา

กิจกรรมสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพ SME D Standard กลุ่มผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Shop)” จ.อุบลราชธานี

Posted on 10/5/20
View: 591

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (สวพ.4) กรมวิชาการเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี จัด
กิจกรรมสัมนา SME D Scale-up Financial “เตรียมพร้อมเข้าถึงแหล่งทุน”
🗓 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
⏰ เวลา 13:00 – 16.00 น.
📌 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (อุบลราชธานี)
📍 อุบลราชธานี
🎯 สำหรับ ✅ ลูกค้า SME D Bank ✅ ผู้ประกอบการทั่วไป ที่เป็น ผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
สิทธิพิเศษ
    ตรวจประเมินสถานประกอบการ 1 วัน ฟรี
    ระบบจัดการหน้าร้าน (Point of Sale: POS) สำหรับ 1 ผู้ใช้งาน (User) นาน 3 เดือน มูลค่า 4,500 บาท ฟรี
    คู่มือการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ ฟรี
    ปรึกษาแนะนำธุรกิจ ฟรี
    ปรึกษาแนะนำสินเชื่อจาก SME D Bank ฟรี เอกสารครบถ้วน ยื่นกู้ได้ทันที

สมัคร คลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=593 หรือ คลิกบนโปสเตอร์ หรือ สแกน QR Code ด้านบน

สอบถามข้อมูล:
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (สวพ.4) 045-959-669 ต่อ 429 (คุณจิตติชัย ใหญ่ผา)
SME D Bank  สาขาอุบลราชธานี (คุณธนภัฒน์ มณีสม)
ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ 02-265-3882 (คุณกนกพร ลิปิมงคล)
SME D Bank Call Center โทร.1357

ข่าวอบรมสัมมนา

No posts found

ดู ข่าวอบรมสัมมนา อื่นๆ