ข่าวอบรมสัมมนา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มยอดขายด้วย Line OA รวยง่าย ขายคล่อง ยอดปัง”

Posted on 10/28/20
View: 792

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (Thai Credit Guarantee Corporation: TCG) หรือ บสย. จัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Online Workshop) “เพิ่มยอดขายด้วย Line OA รวยง่าย ขายคล่อง ยอดปัง” รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้)
วิทยากร: คุณปรีดี โรจน์ภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญการโฆษณาบน Line และ Line Certified Coach
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้วยออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563
⏰ เวลา 12:00 – 16.00 น.
📌 ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. FA Center)
📍 กรุงเทพมหานคร
🎯 สำหรับ ✅ ลูกค้า SME D Bank
!! SME D Bank สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม หากท่านได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม เจ้าหน้าที่ SME D Bank จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรือ SMS เท่านั้น!!
สิทธิพิเศษ
✅ ลูกค้า SME D Bank ฟรี

สมัคร คลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=624 หรือ คลิกบนโปสเตอร์ หรือ สแกน QR Code ด้านบน

สอบถามข้อมูล:
SME D Bank  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 02-265-4598 (คุณพรรธิพา) 02-265-4602 (คุณสรวิศ)
SME D Bank Call Center โทร.1357

ข่าวอบรมสัมมนา

No posts found

ดู ข่าวอบรมสัมมนา อื่นๆ