ข่าวอบรมสัมมนา

สัมมนา Wake Up SMEs ด้วยระบบดีดี กับ Business Plus

Posted on 02/9/21
View: 1789

สมัคร คลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=724 หรือ คลิกบนโปสเตอร์ หรือ สแกน QR Code ด้านบน

สอบถามข้อมูล:
SME D Bank  ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ 02-265-3775 (คุณทรายทอง)
SME D Bank Call Center โทร.1357

ข่าวอบรมสัมมนา

No posts found

ดู ข่าวอบรมสัมมนา อื่นๆ