ข่าวอบรมสัมมนา

โครงการพัฒนาชาไทยสู่ชาโลก ปี 2564

Posted on 02/10/21
View: 1768

สมัคร คลิก https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=722 หรือ คลิกบนโปสเตอร์ หรือ สแกน QR Code ด้านบน

สอบถามข้อมูล: ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ

โทร.  02-265-4598 (คุณพรรธิพา) , 02-265-4064 (คุณกฤษณี)

SME D Bank Call Center โทร.1357

Knowledge Hub
กด/คลิก เข้า ห้องเรียน การตลาด 

ข่าวอบรมสัมมนา

No posts found

ดู ข่าวอบรมสัมมนา อื่นๆ