SME Innovation ธุรกิจ 4.0 มิติใหม่ของการทำบัญชีแบบ

“บนกองเงินกองทอง” กับ สำนักงานบัญชีดิจิทัล : Digital Accounting Firm

Posted on 09/22/21
View: 1084

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกนำ มาแทนที่วิถีปฏบัติแบบดั้งเดิม ทั้งในด้านการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน โดยเฉพาะ งานด้านเอกสารอย่างการบัญชีและภาษีเต็มไปด้วยขั้นตอนยิบย่อยมากมาย และยังต้องสิ้นเปลืองกระดาษจำนวนมหาศาล แต่ลองจินตนาการถึงห้อง สมุด ห้องแผนกบัญชีการเงิน หรือฝ่ายระเบียน ที่ดูปลอดโปร่งโล่งสบายตา ปราศจากเอกสารกองโต คงเป็นสภาพแวดล้อมที่เจริญหูเจริญตา ชวนให้ เข้าไปค้นคว้าหาความรู้ หรือนั่งทำงานได้อย่างเพลิดเพลิน จึงเป็นที่มา สำนักงานบัญชีดิจิทัลแบรนด์ดังอย่าง “บนกองเงินกองทอง” ที่จะมาปฏิวัติ ภาพลักษณ์สำนักงานบัญชีแบบเก่าๆ จากการใช้เอกสารกระดาษไปสู่ นวัตกรรมดิจิทัลออนไลน์เต็มระบบ ตอบสนองเทรนด์ธุรกิจยุคใหม่ให้กับผู้ ประกอบการ SMEs ไทยก้าวไกลได้อย่างยั่งยืน
คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย ผู้ก่อตั้งสำนักงานบัญชีดิจิทัลแบรนด์ “บนกองเงินกองทอง” ได้เล่าถึงจุดริเริ่มและแนวคิดในการเปลี่ยนสำนักงานบัญชีแบบดั้งเดิม ที่มีระบบการทำงานแบบเก่า มาเป็น สำนักงานบัญชีดิจิทัล ที่มีระบบการทำงานจากเดิมการใช้เอกสารกระดาษไปสู่นวัตกรรมดิจิทัลออนไลน์เต็มระบบ ตอบสนองเทรนด์ธุรกิจยุคใหม่ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทยก้าวไกลได้อย่างยั่งยืนและได้กล่าวถึงปัญหาหลักของระบบการทำบัญชีรูปแบบเก่าระหว่างเจ้าของธุรกิจและนักบัญชี ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจนั้นๆ จึงต้องหาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยและได้พบกับ Accrevo แพลตฟอร์มระบบบัญชีออนไลน์ครบวงจร ซึ่งเข้ามาช่วยทั้งในระบบออกเอกสารต่างๆสำหรับผู้ประกอบการ จนถึง ระบบหลังบ้านในการจัดการบัญชี สำหรับ นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีทำให้นักบัญชีสามารถตรวจสอบบัญชีได้อย่างสะดวกและรวดเร็วแค่เพียงผู้ประกอบการกดส่งเอกสารทั้งหมดก็จะวิ่งมาหานักบัญชีทันที และสำหรับผู้ประกอบการยังสามารถตรวจสอบงบการเงินได้ตลอด หรือ นำข้อมูลสรุปภาพรวมมาวางแผนให้กับธุรกิจได้อย่างทันท่วงที นอกจากนั้นยังบอกถึงข้อดีของระบบบัญชีออนไลน์ด้วยว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้”วางแผนภาษีธุรกิจ”ได้เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามทุกการทำงานย่อมต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหา ซึ่งจากประสบการณ์ในการทำงานของคุณอภิวัฒน์ที่เล็งเห็นถึง ปัญหาหลัก ของการทำงานรูปแบบเก่าๆ ระหว่างเจ้าของธุรกิจและสำนักงานบัญชี คือผู้ประกอบการทำเอกสารบัญชีไม่ถูกต้องตามหลักบัญชีและหลักภาษี ทำให้เกิดความล่าช้าในการบันทึกบัญชี จนเกิดปัญหกำไรทางบัญชีและภาษีมีมากกว่ากำไรที่เป็นตัวเงินจริงๆ ประการถัดมาคือกระบวนการทำงานขอสำนักงานบัญชีใช้เวลาค่อนข้างมาก การทำงานซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน ทำให้เสียเวลาไปกับการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงมองหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยและได้พบกับแพลตฟอร์มระบบบัญชีออนไลน์ครบวงจรอย่าง Accrevo ซึ่งสามารถออกเอกสารได้ตั้งแต่ระบบหน้าบ้านที่ลูกค้าเปิดเอกสารรับรายได้ ค่าใช้จ่ายสต็อกสินค้า เริ่มจาก User ของลูกค้าที่ Log in เข้าใช้งานและกรอกข้อมูลต่างๆ บนแพลตฟอร์มสำเร็จรูปนี้ เมื่อถึงสิ้นเดือนลูกค้าก็ทำการ กดส่ง เอกสารทั้งหมดทุกชนิดจะวิ่งมาหลังบ้านทันที เตรียมพร้อมให้นักบัญชีคลิกลงบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นสามารถออกรายงานทางการเงิน รายรับ รายจ่าย กำไร แสดงให้ลูกค้าเห็นตัวเลขผลประกอบการได้ทันที เกิดคุณค่าในการนำตัวเลขบัญชีไปพัฒนาธุรกิจสร้างรายได้ ก่อผลกำไรให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น
เจ้าของแบรนด์บนกองเงินกองทอง ยังบอกถึงข้อดีของระบบบัญชีออนไลน์นี้ด้วยว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้วางแผนภาษีธุรกิจ ได้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้ทุกธุรกิจจัดทำบัญชีที่สอดคล้องกับธุรกิจที่แท้จริง โดยจัดทำระบบบัญชีเล่มเดียวรวมทุกกิจการให้กับลูกค้า ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs เกิดความเชื่อมั่นสบายใจ จากการจัดทำระบบบัญชีตามมาตรฐานหลักบัญชีและภาษีของรัฐ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบบัญชี การเงิน และภาษีของลูกค้า ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ก่อให้เกิดผลกำไร อย่างมั่งคั่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานบัญชี บนกองเงินกองทอง

บทความอื่นๆ

20 นิสัยเล็กน้อย เปลี่ยนคุณให้สำเร็จตลอดชีวิตได้

วิธีง่ายๆที่ไม่คิกว่าเปลี่ยนเเล้ว...

เทคนิคลดต้นทุนธุรกิจให้อยู่รอดแม้เกิดวิกฤต

หากธุรกิจของผู้ประกอบการมี........

รู้จักกับ “ริเน็น” ปรัชญาธุรกิจญี่ปุ่น ที่ทำให้กิจการยั่งยืนเกิน 100 ปี

ในจำนวนบริษัทอายุเกินร้อยปี 5,586.......

5 ทริค สะกิดความคิดสร้างสรรค์

เราจะคิดงานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ......

ดูบทความอื่นๆ