ผู้ประกอบการตัวอย่าง (Case Study)

บจก.รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น

Posted on 09/24/21
View: 441

ติดต่อสอบถามร้านค้าเพิ่มเติม

 7/28 ม.3 ซ.สุขาภิบาล 5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร. 065-924-9846
Facebook  Page :  บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด

Facebook

ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ

“บจก.โอไร​ซา​พาร์ท​เซอร์​วิส​” จำหน่ายสินค้าอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม

.......

“บจก.สมาร์ทบอนด์” ผลิตและนำเข้าสินค้าอุปกรณ์สิ้นเปลืองในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม

.......

“ร้านก้านแก้วพาณิชย์” ผลิตและจำหน่ายผ้าย้อมคราม

.......

“บจก.เก็ทอัสยูฟุล” จำหน่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์จากเนื้อสัตว์

.......

ดู ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ