ผู้ประกอบการตัวอย่าง (Case Study)

“เคียงมูล” แปรของเหลือในธุรกิจเดิม สร้างคุณค่าเพิ่มสู่ธุรกิจปัจจุบัน

Posted on 09/24/21
View: 652

ติดต่อสอบถามร้านค้าเพิ่มเติม

บจก.เคียงมูล พลังงานยั่งยืน (ประเทศไทย) จ.อุบลราชธานี
Facebook  Page : Kiengmool ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่นอับในตู้เย็นฯ
โทร.061-441-5669

Facebook

ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ

“บจก.โอไร​ซา​พาร์ท​เซอร์​วิส​” จำหน่ายสินค้าอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม

.......

“บจก.สมาร์ทบอนด์” ผลิตและนำเข้าสินค้าอุปกรณ์สิ้นเปลืองในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม

.......

“ร้านก้านแก้วพาณิชย์” ผลิตและจำหน่ายผ้าย้อมคราม

.......

“บจก.เก็ทอัสยูฟุล” จำหน่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์จากเนื้อสัตว์

.......

ดู ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ