ผู้ประกอบการตัวอย่าง (Case Study)

ผ้าไหมแกมฝ้ายงานบาติกเขียนเทียน แบรนด์ Pawana Design

Posted on 09/24/21
View: 809

ชื่อร้านค้า : Pawana Design
ชื่อสกุลลูกค้า :นางภาวนา จันทรเกษม
สินเชื่อ :สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
สินค้า : ผ้าไหมแกมฝ้ายงานบาติกเขียนเทียน แบรนด์ Pawana Design

เกี่ยวกับธุรกิจ

 ผ้าไหมแกมฝ้าย เป็นผ้าเส้นใยธรรมชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราเรียกศิลปะบนผืนผ้า เนื่องจากมีการวาดลวดลาย โดยการเขียนเทียน และการลงสีที่มาจากจินตนาการของผู้วาด จึงทำให้มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เช่น การทำบาติกเขียนมือ งานปักมือ ผ้าทอมือ เราทำทีละผืน ตัดทีละตัว การวางลวดลายแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไป ซึ่งมีทีมช่างผู้ชำนาญงาน และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทางแบรนด์ได้ส่งผลิตภัณฑ์รับการคัดสรร OTOP ได้รับรางวัลการันตี OTOP 5 ดาว

ปัญหาหรือความต้องการ 

กิจการได้รับผลกระทบจาก Covid-19
ทำให้ยอดขายลดลงหายไปประมาณ 80% เดิมขายหน้าร้านอยู่ที่ตึกThe Unknown Factory นิมมานเหมินท์ จ.เชียงใหม่ ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายหน้าร้านได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการขาย และหาช่องทางการขายสินค้า เพื่อในการโปรโมทให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ได้รับการพัฒนาเรื่องอะไร 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ ธพว.ในการอบรมหลักสูตร “Live สดอย่างไร ให้ขายได้” ทำให้ได้รับการพัฒนาในเรื่องการตลาดออนไลน์ จาก SME D Bank

ผลที่ได้

หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรม Live สดอย่างไร ให้ขายได้ ทำให้ร้านได้คิดวิธีการโปรโมทสินค้าแบบใหม่ และปรับเปลี่ยนวิธีการขาย ย้ายหน้าร้านไปหน้าบ้านลูกค้าทาง Facebook ทำให้คนรู้จัก แบรนด์เสื้อผ้ามากขึ้น มียอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมประมาณ 10%

ติดต่อสอบถามร้านค้าเพิ่มเติม

ตึกThe Unknown Factory ชั้น1

เปิดเวลา 10.00-20.00น. ถ.นิมมานเหมินท์
จ.เชียงใหม่

โทร.085-036-0834
Facebook  Page : Pawana Design

Line
Facebook

ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ

“บจก.โอไร​ซา​พาร์ท​เซอร์​วิส​” จำหน่ายสินค้าอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม

.......

“บจก.สมาร์ทบอนด์” ผลิตและนำเข้าสินค้าอุปกรณ์สิ้นเปลืองในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม

.......

“ร้านก้านแก้วพาณิชย์” ผลิตและจำหน่ายผ้าย้อมคราม

.......

“บจก.เก็ทอัสยูฟุล” จำหน่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์จากเนื้อสัตว์

.......

ดู ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ