ผู้ประกอบการตัวอย่าง (Case Study)

‘ปลาสลิดติดบ้าน’ ช่วยวิสาหกิจชุมชน ใช้นวัตกรรม

เพื่อให้คนไทยได้กินปลาสลิดที่อร่อย สะอาด ไร้กลิ่น

Posted on 09/24/21
View: 526

ติดต่อสอบถามร้านค้าเพิ่มเติม

 บจก. แบ่งปันให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

67/57 ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

โทร.081 299 0006

Facebook Page : ปลาสลิดติดบ้าน

Facebook

ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ

“บจก.โอไร​ซา​พาร์ท​เซอร์​วิส​” จำหน่ายสินค้าอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม

.......

“บจก.สมาร์ทบอนด์” ผลิตและนำเข้าสินค้าอุปกรณ์สิ้นเปลืองในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม

.......

“ร้านก้านแก้วพาณิชย์” ผลิตและจำหน่ายผ้าย้อมคราม

.......

“บจก.เก็ทอัสยูฟุล” จำหน่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์จากเนื้อสัตว์

.......

ดู ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ