ผู้ประกอบการตัวอย่าง (Case Study)

Hemomin เครื่องดื่มไข่ขาวผงเปี่ยมโปรตีนเจ้าแรกในไทยที่ผลิตเครื่องดื่มจากไข่ขาว

Posted on 09/29/21
View: 601

ติดต่อสอบถามร้านค้าเพิ่มเติม

บจก.สมาร์ท ไซเอนซ์ จ.ปทุมธานี

โทร.087-830-6909 , 080-009-9204
www.hemomin.com
Facebook : โปรตีนไข่ขาว ฮีโมมิน
Line ID : @hemomin

Facebook

ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ

“บจก.โอไร​ซา​พาร์ท​เซอร์​วิส​” จำหน่ายสินค้าอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม

.......

“บจก.สมาร์ทบอนด์” ผลิตและนำเข้าสินค้าอุปกรณ์สิ้นเปลืองในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม

.......

“ร้านก้านแก้วพาณิชย์” ผลิตและจำหน่ายผ้าย้อมคราม

.......

“บจก.เก็ทอัสยูฟุล” จำหน่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์จากเนื้อสัตว์

.......

ดู ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ