ธุรกิจอาหารต้องรู้เครื่องหมายฮาลาล มีขั้นตอนการขออย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

Posted on 12/5/21
View: 4436

ตลาดอาหารฮาลาลในปัจจุบันมีผู้บริโภคชาวมุสลิมทั่วโลกประมาณ 2,140 ล้านคน มีมูลค่าการค้าประมาณ 162,000 ล้านดอลลาร์ฯในปี 2560 ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่อันดับ 9 ของโลก และมีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่จะขยายบทบาทในตลาดนี้ผ่านอาหารแปรรูปต่างๆที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีศักยภาพทั้ง ผู้ประกอบการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แต่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยเองก็ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิต กระบวนการแปรรูป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้บริโภคชาวมุสลิมอย่างต่อเนื่อง และสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดอาหารอิสลามได้อย่างดี คือการได้รับมาตรฐานรับรองเครื่องหมายฮาลาล

 เครื่องหมายฮาลาล คืออะไร

เครื่องหมายฮาลาล คือ สัญลักษณ์ที่ใช้รับรองผลิตภัณฑ์อาหาร ว่าไม่มีสิ่งเจือปนที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม หมายความว่าอาหารที่ได้รับการรับรองตราฮาลาล (Halal) นั้นได้ผ่านกรรมวิธีในการผลิต ผสม ปรุงประกอบ หรือแปรสภาพตามศาสนบัญญัติแล้วนั่นเอง โดยผู้ที่มีอำนาจในการออกเครื่องหมายฮาลาลในประเทศไทยให้แก่ผู้ผลิต คือ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย แล้วทำไมเครื่องหมายนี้ถึงสำคัญ เครื่องหมายฮาลาลที่ถูกต้องได้รับการรับรองดูอย่างไร และมีความหมายอย่างไรบ้าง

“ขอเครื่องหมายฮาลาล” ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

“เครื่องหมายฮาลาล” มีขั้นตอนการทำเรื่องขออย่างไรบ้าง

การขอเครื่องหมายฮาลาล สำหรับผู้ผลิตที่ต้องการ ขอเครื่องหมายฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

เครื่องหมายฮาลาลมีอายุกี่ปี

ปัจจุบันได้มีการขยายอายุการรับรองเครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากเดิม 1 ปี เป็น 2 ปี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจประเภทส่งออก เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเตรียมเอกสารในการขอเครื่องหมายฮาลาลบ่อย

หน่วยรับรองของฮาลาลไทย

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการ กำหนดและประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศให้ถูกต้องตามบัญญัติแห่ง ศาสนาอิสลามและมาตรฐานสากลที่ไม่ขัดและแย้งต่อหลักการศาสนาอิสลาม อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์ฮาลาล เป็นหน่วยงานรับรองระบบงานฮาลาล (Halal Accreditation Body: HAB) เพื่อให้การรับรองแก่หน่วยงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Halal Certification Body : HCB) ประสานงานและกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านกิจการฮา ลาลให้สามารถดำเนินการได้สัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

คงจะเห็นแล้วว่า เครื่องหมายฮาลาล ถือว่าเป็นเครื่องหมายอิสลามที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สินค้าที่ได้รับการรับรองตราฮาลาล ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน และตรงกับหลักศาสนาที่เคร่งครัด ช่วยเพิ่มความมั่นใจ และความสบายใจให้แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างมากเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นการติดอาวุธสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้อย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
: https://www.halal.or.th/en/document

บทความอื่นๆ

20 นิสัยเล็กน้อย เปลี่ยนคุณให้สำเร็จตลอดชีวิตได้

วิธีง่ายๆที่ไม่คิกว่าเปลี่ยนเเล้ว...

เทคนิคลดต้นทุนธุรกิจให้อยู่รอดแม้เกิดวิกฤต

หากธุรกิจของผู้ประกอบการมี........

รู้จักกับ “ริเน็น” ปรัชญาธุรกิจญี่ปุ่น ที่ทำให้กิจการยั่งยืนเกิน 100 ปี

ในจำนวนบริษัทอายุเกินร้อยปี 5,586.......

5 ทริค สะกิดความคิดสร้างสรรค์

เราจะคิดงานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ......

ดูบทความอื่นๆ