ผู้ประกอบการตัวอย่าง (Case Study)

ปลาสลิดแม่อำนวยบางบ่อขายมากว่า 50 ปี

Posted on 12/5/21
View: 930

ติดต่อสอบถามร้านค้าเพิ่มเติม

โทร: 086 -396-3450

Line : NARA3450 

FB: ปลาสลิดบางบ่อต้องแม่อำนวย

Facebook

ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ

“บจก.โอไร​ซา​พาร์ท​เซอร์​วิส​” จำหน่ายสินค้าอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม

.......

“บจก.สมาร์ทบอนด์” ผลิตและนำเข้าสินค้าอุปกรณ์สิ้นเปลืองในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม

.......

“ร้านก้านแก้วพาณิชย์” ผลิตและจำหน่ายผ้าย้อมคราม

.......

“บจก.เก็ทอัสยูฟุล” จำหน่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์จากเนื้อสัตว์

.......

ดู ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ