“ภาษีมูลค่าเพิ่ม” มีความสำคัญอย่างไร ทำไม SMEs นั้นถึงต้องทำ ?

Posted on 01/7/22
View: 1400

 “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” มีความสำคัญอย่างไร ทำไม SMEs นั้นถึงต้องทำ ?

ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs การที่จะประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และก็ไม่ใช่เรื่องยาก วันนี้มีเรื่องของการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT มาให้ทำความเข้าใจกัน ว่าทำไมธุรกิจของท่านนั้นถึงต้องจัดการให้เข้าสู่ระบบภาษี ต้องเตรียมเอกสารเยอะแค่ไหน ดูเป็นเรื่องน่าปวดหัวอยู่ไม่น้อย แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งการเติบโตในธุรกิจที่จะขึ้นในภายภาคหน้า สำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจ “ภาษี” แต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ตราบใดที่ทำตามขั้นตอนก็สบายมากๆ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร

ภาษีประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากผู้ใช้สินค้าหรือบริการโดยใช้ราคาสินค้าหรือบริการนั้นเป็นฐานการคิดภาษี ซึ่งจะทำให้ผู้เสียภาษีจะเสียภาษีตามมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากแต่ละขั้นตอน ปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 สำหรับสินค้าและบริการที่ถูกใช้ภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น เราซื้อสินค้าราคา 100 บาท มี VAT อีก 7 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 107 บาทที่ผู้บริโภคจะต้องชำระ

ต้องเริ่มจดภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อไหร่

ให้ยื่นคำขอจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ รายรับเกิน

หากผู้ประกอบการนั้นมีรายรับจากการให้บริการ หรือ ขายสินค้า เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

ธุรกิจอยู่ในรายการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?

หากมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี แต่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในบางธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การขายสินค้าทางการเกษตร ผลไม้ ผัก การขายเนื้อสัตว์ต่างๆ การขายอาหารสัตว์ ขายปุ๋ย การขายสลากกินแบ่งของรัฐบาล สลากออมสินของรัฐบาล สลากบำรุงสภากาชาดไทย การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และ อื่นๆ อีกมากมายสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ (https://www.rd.go.th/5206.html)

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดที่ไหนอย่างไร

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องใช้แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ซึ่งสามารถยื่นแบบได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ
• ยื่นแบบคำขอด้วยกระดาษ ณ หน่วยจดทะเบียนที่ตั้งสถานประกอบการ
• ยื่นแบบคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th

ทำไม SMEs ควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)?

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจมากขึ้น
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจมากขึ้น ลูกค้าได้รับความมั่นใจจากการได้รับการตรวจสอบจากสรรพากรเรียบร้อยแล้วว่าการดำเนินการธุรกิจจริงๆ เป็นการส้รางเครดิตให้กับธุรกิจอีกช่องทางหนึ่ง

ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีในการซื้อสินค้า
ในบางครั้งผู้ประกอบการทำธุรกิจกับคู่ค้ารายใหญ่แน่นอนว่าส่วนมาก ต้องอยากให้ธุรกิจของเรามีการจด VAT ด้วยเช่นกัน
เพราะคู่ค้าก็ต้องการลดภาระภาษีที่ต้องจ่ายของธุรกิจของเขาเช่นกัน

VAT สามารถขอคืนได้
หากธุรกิจของผู้ประกอบการมีการซื้อวัตถุดิบ หรือสินค้าต่างๆ ที่มีการค่าใช้จ่ายที่มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม และเรียกเก็บเงินในส่วนนั้นจากผู้ประกอบการ ก็ควรจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเช่นกัน สิ่งนี้ก็จะลดต้นทุนในด้านวัตถุดิบถึง 7 % ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ขายเรียกเก็บได้

ข้อควรทราบ สำหรับ ‘ภาษีซื้อต้องห้าม’

กฎหมายไม่อนุญาตให้นำภาษีซื้อบางรายการมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือนำมาขอคืนภาษี คือ
1. ภาษีซื้อที่ไม่มีหลักฐานใบกำกับภาษี
2. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ
3. ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรอง
4. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษี
5. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีปลอม และ
6. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น กิจการขนส่งสินค้า สถานพยาบาล

หากไม่จด VAT จะเกิดอะไรขึ้น?

กรณีที่ธุรกิจ มีรายได้เกิน1.8 ล้านบาทต่อปี แต่ยังไม่อยากจด จะมีผลดังนี้
1. ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้เนื่องจากยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการที่จด VAT
2. ไม่สามารถเรียกเก็บ VAT จากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการได้
3. ต้องเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียในเดือนภาษีตลอด
หรือเป็นเงิน 1,000 บาทต่อเดือนภาษีแล้วแต่อย่างไหนจะมากกว่ากัน
4. ต้นทุนสินค้าเพิ่ม เพราะไม่สามารถนำภาษีซื้อไปหักภาษีขายได้

เรื่อง VAT เรื่องใกล้ตัวสำหรับเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการดูแล้วไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป หากท่านมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถปรึกษาได้ที่ https://www.rd.go.th/

ขอขอบคุณข้อมูล​ :
https://www.peerpower.co.th/blog/smes/vat-sme/
https://www.rd.go.th/

บทความอื่นๆ

20 นิสัยเล็กน้อย เปลี่ยนคุณให้สำเร็จตลอดชีวิตได้

วิธีง่ายๆที่ไม่คิกว่าเปลี่ยนเเล้ว...

เทคนิคลดต้นทุนธุรกิจให้อยู่รอดแม้เกิดวิกฤต

หากธุรกิจของผู้ประกอบการมี........

รู้จักกับ “ริเน็น” ปรัชญาธุรกิจญี่ปุ่น ที่ทำให้กิจการยั่งยืนเกิน 100 ปี

ในจำนวนบริษัทอายุเกินร้อยปี 5,586.......

5 ทริค สะกิดความคิดสร้างสรรค์

เราจะคิดงานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ......

ดูบทความอื่นๆ