ผู้ประกอบการตัวอย่าง (Case Study)

“ สุคันธา ขนมไทย ของฝาก จ.เพชรบุรี ”

ข้าวตังธัญพืช ขนมไทยสุขภาพ อร่อย ปลอดภัย เหมือนทำให้คนในครอบครัว

Posted on 03/1/22
View: 702

ติดต่อสอบถามร้านค้าเพิ่มเติม

โทร: 085-555-1899

Line : @sukanthakaotang

Facebook : สุคันธา ขนมไทย ของฝาก
จ.เพชรบุรี

Facebook

ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ

“บจก.โอไร​ซา​พาร์ท​เซอร์​วิส​” จำหน่ายสินค้าอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม

.......

“บจก.สมาร์ทบอนด์” ผลิตและนำเข้าสินค้าอุปกรณ์สิ้นเปลืองในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม

.......

“ร้านก้านแก้วพาณิชย์” ผลิตและจำหน่ายผ้าย้อมคราม

.......

“บจก.เก็ทอัสยูฟุล” จำหน่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์จากเนื้อสัตว์

.......

ดู ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ