ผู้ประกอบการตัวอย่าง (Case Study)

“ ไส้อั่วอุ้ยจันทร์สูตรสมุนไพร”

ไส้อั่วโฮมเมด คัดเลือกวัตถุดิบสดใหม่ ใส่ใจการทำทุกขั้นตอน

Posted on 03/2/22
View: 919

ติดต่อสอบถามร้านค้าเพิ่มเติม

โทร: 086-718-8462

Facebook :ไส้อั่วอุ้ยจันทร์สูตรสมุนไพร ของฝากเชียงราย

Facebook

ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ

“บจก.โอไร​ซา​พาร์ท​เซอร์​วิส​” จำหน่ายสินค้าอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม

.......

“บจก.สมาร์ทบอนด์” ผลิตและนำเข้าสินค้าอุปกรณ์สิ้นเปลืองในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม

.......

“ร้านก้านแก้วพาณิชย์” ผลิตและจำหน่ายผ้าย้อมคราม

.......

“บจก.เก็ทอัสยูฟุล” จำหน่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์จากเนื้อสัตว์

.......

ดู ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ