ผู้ประกอบการตัวอย่าง (Case Study)

“หจก. เคยนิคะ” จากรากเหง้าสู่นวัตกรรมระดับสากล ผลิตและจัดจำหน่ายกะปิและเครื่องปรุงรสอาหารไทย

Posted on 04/19/22
View: 383

ติดต่อสอบถามร้านค้าเพิ่มเติม

โทร: 083 239 9165

Facebook : ซอสกะปิ เคยนิคะ

Facebook

ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ

“บจก.โอไร​ซา​พาร์ท​เซอร์​วิส​” จำหน่ายสินค้าอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม

.......

“บจก.สมาร์ทบอนด์” ผลิตและนำเข้าสินค้าอุปกรณ์สิ้นเปลืองในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม

.......

“ร้านก้านแก้วพาณิชย์” ผลิตและจำหน่ายผ้าย้อมคราม

.......

“บจก.เก็ทอัสยูฟุล” จำหน่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์จากเนื้อสัตว์

.......

ดู ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ