ผู้ประกอบการตัวอย่าง (Case Study)

“ร้านใต้ตำหนัก” ผลิตและจำหน่ายผ้าย้อมครามพื้นถิ่น เสื้อผ้า ผ้าซิ่น ผ้าพันคอ หมวก

Posted on 04/19/22
View: 433

ติดต่อสอบถามร้านค้าเพิ่มเติม

โทร: 083 815 2914

Facebook : ใต้ตำหนัก

Facebook

ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ

“บจก.โอไร​ซา​พาร์ท​เซอร์​วิส​” จำหน่ายสินค้าอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม

.......

“บจก.สมาร์ทบอนด์” ผลิตและนำเข้าสินค้าอุปกรณ์สิ้นเปลืองในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม

.......

“ร้านก้านแก้วพาณิชย์” ผลิตและจำหน่ายผ้าย้อมคราม

.......

“บจก.เก็ทอัสยูฟุล” จำหน่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์จากเนื้อสัตว์

.......

ดู ผู้ประกอบการตัวอย่าง อื่นๆ