Posted on 05/23/22
View: 53207

นักลงทุนมือใหม่เตรียมตัวง่ายด้วย 6 ขั้นตอน

ก่อนที่จะเราก้าวสู่สนามการลงทุน เช็คความพร้อมของตัวเองด้วย 6 เรื่องง่ายๆ
.
1. รู้จักตนเอง ว่ามีเป้าหมายการลงทุนอย่างไร ? วาง “เงื่อนไขการลงทุน” ในรูปแบบไหน ? และ“ยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหน ?” เพราะจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีว่าทางเลือกลงทุนแบบไหนและสัดส่วนการลงทุนแบบใดที่จะเหมาะกับเรามากที่สุด
.
2. รู้จักทางเลือกลงทุน นอกจาก “เงินฝากธนาคาร” ก็ยังมีอีกหลายทางเลือกที่จะลงทุนอีกมาก โดยตั้งต้นจากทางเลือกลงทุนหลัก 7 ประเภท ดังนี้
-หุ้น เริ่มลงทุนเป็นเข้าของกิจการโดยไม่ต้องนับหนึ่งใหม่
-กองทุนรวม เงินลงทุนจะเติบโตผ่านมืออาชีพที่บริหารให้
-อนุพันธ์ สามารถทำกำไรได้ตลาดทั้งขาขึ้นและขาลง
-DW ใช้เงินลงทุนน้อย แต่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูง
-ETF ซื้อง่าย ขายคล่อง ผลตอบแทนตามดัชนี
-DR เทรดในไทย ลงทุนไกลถึงต่างประเทศ
-ตราสารหนี้ ความเสี่ยงไม่มาก ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ
.
3. รู้จักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค
ควรเข้าใจ “ปัจจัยพื้นฐาน” การลงทุนหรือสินทรัพย์ที่เลือกไว้ เพราะราคาจะขึ้นลงตามปัจจัยที่มากระทบ ดูภาพรวมเศรษฐกิจว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร ? พร้อมกับใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
“ปัจจัยเทคนิค” เป็นตัวช่วยกำหนดจุดซื้อ-จุดขาย เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการลงทุน
.
4. รู้จักสร้างพอร์ตและจัดทำคัมภีร์ลงทุน การลงทุนที่ดี ละประสบความสำเร็จจะต้องมี “การสร้างพอร์ตลงทุนที่เหมาะกับตนเอง” ซึ่งพอร์ตการลงทุนที่ดีนั้น ต้องกระจายความเสี่ยงได้อย่างสมดุล ต้องมีความยืดหยุ่น มีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะกับเป้าหมาย และต้องเขียนคัมภีร์การลงทุนหรือ “นโยบายการลงทุน” ปัจจุบันเพื่อใช้เป็นกรอบในการตัดสินใจ
.
5. รู้จักลงมือทำตามแผน เริ่มต้นด้วยการ “เปิดบัญชี” เพื่อใช้ในการซื้อหรือขาย ซึ่งกรณีลงทุนหุ้น ETF ตราสารหนี้ DW หรืออนุพันธ์ ต้องเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “โบรกเกอร์” ส่วนการลงทุนในกองทุนรวม การเปิดบัญชีครั้งแรก ต้องเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แต่ละแห่ง
.
6. รู้จักติดตามและทบทวนแผนการลงทุนสม่ำเสมอ ขยันเข้ามาติดตามผล อาจจะทุก 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได้ โดยดูว่าผลตอบแทนที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แล้วหรือยัง ? หากไม่ได้ตามเป้าหมาย จะได้ “ปรับพอร์ตการลงทุน”

ข้อมูลอ้างอิง  : SET investnow / https://www.setinvestnow.com/…/6things-beginner-needs…

บทความอื่นๆ

20 นิสัยเล็กน้อย เปลี่ยนคุณให้สำเร็จตลอดชีวิตได้

วิธีง่ายๆที่ไม่คิกว่าเปลี่ยนเเล้ว...

เทคนิคลดต้นทุนธุรกิจให้อยู่รอดแม้เกิดวิกฤต

หากธุรกิจของผู้ประกอบการมี........

รู้จักกับ “ริเน็น” ปรัชญาธุรกิจญี่ปุ่น ที่ทำให้กิจการยั่งยืนเกิน 100 ปี

ในจำนวนบริษัทอายุเกินร้อยปี 5,586.......

5 ทริค สะกิดความคิดสร้างสรรค์

เราจะคิดงานหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ......

ดูบทความอื่นๆ